Gå til hovedindhold

Ny docent styrker den sundhedsfaglige forskning på Absalon

Med ansættelsen af Dorthe Gaby Bove som docent og faglige leder af forskningsmiljøet i Center for Sygepleje styrker Absalon forskningen i klinisk sygepleje.

Foto af sygeplejerskestuderende med ældre borger

Dorthe Gaby Bove kommer fra en stilling som seniorforsker ved forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital og er uddannet cand.scient.san. med en ph.d. i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Dorthe er medvejleder for tre ph.d.-studerende, der også får en tilknytning til Absalon.

Dorthe Gaby Bove er særligt optaget af forskning i klinisk sygepleje og af at generere viden, der bidrager til at sygepleje kan ydes på et videnbaseret grundlag med høj kvalitet og patientsikkerhed. Dorthe har de seneste år været særligt optaget af forskning i sygepleje til ældre med multisygdom.

"Et af mine fokuspunkter er samarbejde på tværs af praksis og forskning, hvor vi i fællesskab identificerer områder, hvor der mangler viden. Jeg er også meget optaget af, hvordan jeg kan involvere patienter og offentligheden i design og gennemførelse af fremtidige forskningsprojekter."
Dorthe Gaby Bove
Docent og faglige leder af forskningsmiljøet i Center for Sygepleje

Det handler om at finde faglige relevante forskningsemner, der giver mulighed for samarbejde internt på Absalon, men som samtidig kan udvikle projektsamarbejdet både med de sjællandske kommuner og nationalt.

Dorthe Gaby Bove ser frem til de nye opgaver:

Jeg glæder mig til at være med til den videre opbygning af et stærkt forskningsmiljø, der også medvirker til at udvikle sygeplejeuddannelsen. Det er meget givende, når man kan se, at ens forskning gør en forskel for patienterne, og når man lykkes med at formidle det til sine kollegaer på en måde, hvor resultaterne opleves meningsfyldte og anvendelige i uddannelsen og praksis.

Center for Sygepleje har været i en positiv udvikling de seneste år - og fra 2022 og frem investeres yderligere i at udvikle forskningsmiljøet. Fokus er bl.a. på styrket impact i forskning, praksis og uddannelse og på generelt at profilere centret regionalt og nationalt. Overordnet er målet at bidrage til at løfte velfærd, sundhed og sygeplejeområdet i Region Sjælland og nationalt.