Gå til hovedindhold

Praksisnær udvikling af faglig ledelse med henblik på øget læringsudbytte for elever

I denne tid begynder tusindvis af folkeskoleelever på et nyt skoleår. Et skoleår, der ovenpå corona-pandemien, har særligt fokus på at indhente den læring, som har haft sværere kår end normalt under nedlukningen.

I Kalundborg Kommune er det dog ikke kun eleverne, der skal i gang med at lære nyt. Forskning viser, at god skoleledelse har væsentlig betydning for elevernes faglige resultater. Derfor skal lederne på folkeskolerne i gang med et forløb, hvor de får mulighed for at blive klogere på og videreudvikle deres faglige ledelse, så de sammen med lærerne kan sikre, at eleverne lærer så meget som muligt.

Der har henover det seneste år været en positiv udvikling af det faglige niveau i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. For at fastholde denne udvikling ønsker skolelederne i Kalundborg at stå sammen i et arbejdsfællesskab om at videreudvikle deres faglige ledelse.

Det er en kompleks opgave at lede en skole. Vi har hver især vores styrker og svagheder som ledere – men når vi deler erfaringer og lader os inspirere af hinanden, kan vi hæve barren for hvad vi kan opnå for eleverne
Mette Lykkebo Thomsen
Skoleleder på Rynkevangskolen

Michael Gravesen, direktør for børn, skole og familieområdet i Kalundborg Kommune fortæller:

”I vores folkeskolestrategi i Kalundborg Kommune prioriteres praksisnær faglig ledelse, som understøtter udvik­ling og giver faglig sparring til lærere og pædagoger, så eleverne får mulighed for at lære så meget som muligt. I Kalundborg tror vi samtidig på, at et forpligtende fællesskab mellem ledere i folkeskolen er en forudsætning for at dele viden og erfaringer, samt at løse fælles udfordringer. Med andre ord, så gør faglig ledelse en positiv forskel i folkeskolen”.   

Skræddersyet læring

Men hvordan lærer man egentlig at bedrive god faglig ledelse? Det spørgsmål har de stillet sig selv på Professionshøjskolen Absalon, hvor man bl.a. uddanner fremtidens skoleledere.

I dette 3-årige forløb går vi helt tæt på praksis. Vores hold af konsulenter og forskere laver håndholdt praksisnær sparring med ledelserne ude på skolerne, så vi sikrer, at læringen er skræddersyet til deltagerne og kan anvendes direkte på skolen
Lonni Hall
Projektleder fra Absalon

Skolelederne besidder allerede stor viden om faglig ledelse. Den konkrete sparring fra Absalon består i at understøtte, at dette udfoldes i praksis. Projektet tager udgangspunkt i en bottom-up tilgang med afsæt i de enkelte skolelederes daglige praksis. Hovedparten af aktiviteterne foregår derfor ude på de enkelte skoler i skolelederens praksis.

Det er målet, at forløbet skal skabe viden, der er relevant for skoler landet over, og som kan bruges til at videreudvikle de efteruddannelsesforløb for skoleledere, som Absalon udbyder.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet projektet med 3,3 millioner kroner.