Del

Bioanalytiker

Vil du arbejde i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker til diagnosticering, forebyggelse og monitorering af sygdomme?

Eksperimenter og analyser, den nyeste laboratorieteknologi samt sundhed og diagnostik bliver en væsentlig del af din studietid. Du bliver desuden introduceret til fagområder som kommunikation og etik, da du som bioanalytiker også skal kunne mestre det direkte møde med patienter og borgere og samarbejdet med andre sundhedsprofessionelle. 

Bioanalytikeruddannelsen har både praktik og teori i de fleste moduler. Når du er optaget på uddannelsen, er du sikret en praktikplads.
I den kliniske undervisning indgår du i autentisk bioanalytikerarbejde i samspil erfarne bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle.
Mange bioanalytikere får hurtigt job efter endt uddannelse - f.eks. i hospitalslaboratorier, lægehuse, fertilitetsklinikker eller…

Studerende om valget af studie

Det naturvidenskabelige, det med sygdom, interesserer mig, og selve den patientkontakt, man har som bioanalytiker passer mig godt. Der opstår kontakt med det samme, du er sammen med en patient, typisk et kvarter, og så venter den næste udfordring på dig.

Christian Lodal

Det optager mig, at som bioanalytiker godt kan fremstå en lille smule nørdet, lidt kemiagtig. fx at man patologisk kommer helt ned i detaljen og arbejder med væv, man har farvet, og så ser man, hvordan vævet er opbygget.

Når jeg er i praktik, sætter jeg også pris på hver dag at møde nye patienter. Den rolle man som bioanalytiker har over for patienter er jeg glad for. Du har en kontakt til patienten, men det meget sygdomsrelaterede er der andre, der tager sig af. Og så er det jo lægen, der har det sidste ord, hvis en diagnose skal stilles.

Liv Kjøller

Kontakt en studerende og bliv studerende for en dag

Marcus Lindholm Haupt-Hansen

Jeg læser på bioanalytikeruddannelsen i Næstved. 

Jeg er 20 år gammel og startede på uddannelsen i 2019. Jeg valgte at læse til bioanalytiker, fordi jeg i gymnasiet havde en lærer, der var uddannet inden for faget. Da jeg læste mere om uddannelsen, fandt jeg ud af, hvor mange muligheder der for at specialisere sig indenfor lige akkurat det, jeg har lyst til.

Tøv endelig ikke med at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til uddannelsen :o) Du kan også følge mig en dag på min uddannelse i Næstved ('Studerende for en dag').

Min mail: bn19s003@edu.pha.dk 

Alvine Skovgaard Laubacher

Jeg læser til Bioanalytiker i Næstved. 

Jeg er født og opvokset i Ugerløse (Holbæk kommune), men jeg er flyttet til Næstved, så jeg er tæt på campus Næstved. Jeg har før studeret molekylær og medicinal biologi på Roskilde universitet, men droppede ud i 2017, fordi jeg personligt manglede, at jeg kunne det praktiske bag uddannelsen.

At være studerende på bioanalytikeruddannelsen i Næstved er det bedste, der er sket for mig, da det virkelig er en kombination af teori og praktisk arbejde både på skolen og i klinik (praktikken).

Jeg tager det et step af gangen, men jeg vil gerne efter nogle år videreuddanne mig med noget molekylær biologi, da det er vejen frem for diagnosticering. Ved at tage bioanalytikeruddannelsen først vil det give mig et større indblik i baggrunden for teorien og have praktisk kunnen med.

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn18s006@edu.pha.dk

Heidi Camilla Larsen

Jeg læser til Bioanalytiker i Kalundborg.

Jeg er 33 år og bor i en lille by Kundby som ligger mellem Holbæk og Kalundborg sammen med min søn på 11 år. Oprindeligt kommer jeg fra det Sønderjyske, hvor jeg er født og opvokset. Derefter har jeg boet 10 år på Fyn, inden jeg flyttede til Sjælland i sommer 2015. 

Af uddannelser har jeg været vidt omkring bl.a. HG, mekaniker og kreativ maler. Jeg afsluttede i januar 2017 min HF enkeltfag. Derefter kom jeg ind på laborantuddannelsen men jeg kunne mærke, at jeg gerne ville mere og meget gerne også have noget patientkontakt - derfor valgte jeg i stedet at søge ind på bioanalytikeruddannelsen. 

Det bedste ved bioanalytikeruddannelsen er, at selve uddannelsen er så bred med 6 forskellige og spændende specialer. Vi veksler meget mellem skole og praktik, hvilket gør, at vi hurtigt kommer ud og prøver teorien af i praksis. Og så har vi et super studiemiljø med forskellige arrangementer. Og ikke mindst nogle kompetente undervisere, som er gode til at hjælpe, når man har brug for det.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn18s018@edu.pha.dk

Mette Fisker

Jeg læser på bioanalytikeruddannelsen i Næstved.

Jeg er 32 år gammel og bor i Næstved, men jeg er oprindeligt fra Haslev.

Før jeg søgte ind som bioanalytiker, der læste jeg til lægesekretær. Jeg har altid været vild med “den hvide verden”, men da jeg ikke har en gymnasial uddannelse, troede jeg, at alt videregående uddannelse var lukket land for mig. Efter længere tids overvejelser tilmeldte jeg mig fjernundervisning, hvor jeg tog kemi, biologi og matematik, mens jeg færdiggjorde lægesekretæruddannelsen. Da jeg hverken opfyldte kravene i kvote 1 eller kvote 2, søgte jeg kvote 2 gennem individuel kompetence vurdering (IKV). Her bliver det vurderet, om man har kompetencer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav - samt om man med sine kompetencer vurderes til at kunne gennemføre uddannelsen. Det resulterede heldigvis i en plads på studiet i 2018.  

En af grundene til, at jeg er så glad for mit studie, er, fordi man lærer utrolig mange spændende ting omkring, hvordan kroppen er opbygget, og hvordan den fungerer. Denne viden er nemlig super vigtig for at kunne forstå og kvalitetssikre de analyser, som vi skal lære at udføre. Derfor bruger vi også en del tid i laboratoriet, hvor vi får lov til at prøve tingene af i praksis og fx øve os i at blive strukturerede i forhold til at sætte laboratorieforsøg op. Jeg er glad for uddannelsen, fordi der netop ikke kun er forelæsninger, men også er en del praktisk arbejde, hvor man får det i hænderne og så er der selvfølgelig klinik ophold, hvor vi er ude på sygehusene for at opleve “den virkelige verden”. 

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail: bn18s066@edu.pha.dk

Astrid Fischer Sonne

Jeg hedder Astrid, er 21 år gammel og læser til bioanalytiker på Campus Næstved.

Jeg er oprindeligt uddannet landmand, men jeg opdagede hurtigt, at det ikke var det, jeg ville. Med en EUX baggrund kunne jeg vælge at søge ind på en videregående uddannelse, og da jeg undersøgte de mange uddannelsesmuligheder, fangede bioanalytikeruddannelsen mig hurtigt. Det naturvidenskabelige interesserer mig meget, og jeg kan godt lide koblingen mellem teori og praksis. Vi laver mange forsøg i forbindelse med den teori, vi lærer, og at vi får lov at komme ud og opleve, hvordan det foregår på hospitalerne.

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn20s005@edu.pha.dk

Tag uddannelsen på