Gå til hovedindhold

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fleksible fuldtidsstudier, der stiller krav til selvdisciplin og ansvarlighed.

Med sygeplejerskeuddannelsen som e-læring får du samme uddannelse som ved den ordinære sygeplejerskeuddannelse - forskellen ligger alene i e-læringsformen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som kræver en gennemsnitlig studieaktivitet på minimum 40 timer om ugen, tilrettelagt som Blended Learning, dvs. en undervisningsform der veksler mellem onlinestudier og obligatorisk fysisk fremmøde på seminarer og workshops. Det er en læringsform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin. 

Tilrettelæggelse

 
Fysisk fremmøde på Campus Slagelse

Der er obligatorisk fremmøde til studiets seminardage. Seminarer og workshops har en varighed af 1-3 dage ad gangen. Sædvanligvis onsdage, torsdage eller fredage i tidsrummet kl. 9-18. 

På seminarerne og workshops få du mulighed for at arbejde med teori, begreber og modeller i relation til cases, øvelser i Skill-lab., gennem fremlæggelser af læringsprodukter og projekter. Seminarer og workshops kan også indeholde teoretisk oplæg fra studerende, undervisere eller eksterne samarbejdspartner

På de obligatoriske seminardage kan der være fastlagte studieaktiviteter, som er forudsætninger for at kunne deltage i uddannelsens prøver. 

Studiegrupper

Det at kunne samarbejdet i en gruppe er en vigtig del af dit fremtidige virke som sygeplejerske. En stor del af læringsforløbene på e-læring er derfor baseret på gruppearbejde der kræver et tæt samarbejde mellem dig og dine medstuderende. Det meste af dette samarbejde vil foregå på studiets digitale platforme og kræver at du er aktiv mellem tilstedeværelses seminar og workshops. Samarbejdet kræver fleksibilitet, lydhørhed, selvstændighed og selvdisciplin

Du studerer online mellem seminarer og workshops

Du studerer på digitale læringsplatforme, hvor du både har mulighed for at læse tekster, se videoer, udarbejde opgaver, quizz og øvelser -  individuelt og i tæt samarbejde med dine medstuderende i projekt- og samarbejdsgrupper. I perioder kan du studere uafhængig af tid og sted.

Praktik

Sygeplejerskeuddannelsen indeholde praktikperioder kaldet klinisk undervisning. Den kliniske undervisning er tilrettelagt som både korte og længere forløb. De længerevarende kliniske uddannelsesforløb foregår almindeligvis på kliniske uddannelsessteder i kommunerne og sundhedsvæsnet i Region Sjælland. Læs mere her

 

Det vil være en fordel hvis du kan sætte flueben ved nedenstående udsagn!

  • Jeg er interesseret og åben over for den digitale verden
  • Jeg bruger digitale apps og sociale medieri min hverdag f.eks. facebook, Twitter, You Tube, Skype, eller Hangouts
  • Jeg har den holdning at hvad jeg ikke kan i dag – kan jeg lære i morgen
  • Jeg har har adgang til en opdateret computer og smartphone.

 

Du vil i løbet af uddannelsen, på seminarer og workshops etc. få støtte i at tilegne dig de specielle digitale lærings- og kommunikationsværktøjer, som vi anvender på e-læringsstudiet.