Gå til hovedindhold

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fleksible fuldtidsstudier, der stiller krav til selvdisciplin og ansvarlighed.

Med sygeplejerskeuddannelsen som e-læring får du samme uddannelse som ved den ordinære sygeplejerskeuddannelse - forskellen ligger alene i e-læringsformen.

Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie på 3½ år. Som aktiv studerende er du under hele uddannelsen berettiget til at søge Statens Uddannelsesstøtte.

Tilrettelæggelse

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fuldtidsstudier som er tilrettelagt som Blended Learning, dvs. en undervisningsform der veksler mellem onlinestudier og fysisk tilstedeværelsesundervisning på seminarer og workshops tilrettelagt af underviser og studerende. Det er en læringsform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin. 

Som e-læringsstuderende studerer du online, på digitale læringsplatforme,  hvor du både har mulighed for at læse tekster, se videoer, udarbejde opgaver, quizz og øvelser -  individuelt og i tæt samarbejde med dine medstuderende i projekt- og samarbejdsgrupper.
E-læringsformen giver dig mulighed for, at tage en uddannelse, selvom du bor i udlandet, er enlig forælder eller på anden måde har brug for en fleksibel studieform. Læs mere her

Den kliniske undervisning

Sygeplejerskeuddannelsen indeholde praktikperioder kaldet klinisk undervisning. Den kliniske undervisning er tilrettelagt som både korte og længere forløb. De længerevarende kliniske uddannelsesforløb foregår almindeligvis på kliniske uddannelsessteder i kommunerne og sundhedsvæsnet i Region Sjælland. Læs mere her

Adgangskrav

Adgangskravene  og udvælgelseskriterier for ansøgere til e-læring på sygeplejerskeuddannelse er de samme som for andre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen

Det vil være en fordel hvis du kan sætte flueben ved nedenstående udsagn!

  • Jeg er interesseret og åben over for den digitale verden
  • Jeg bruger digitale apps og sociale medieri min hverdag f.eks. facebook, Twitter, You Tube, Skype, eller Hangouts
  • Jeg har den holdning at hvad jeg ikke kan i dag – kan jeg lære i morgen
  • Jeg har har adgang til en opdateret computer og smartphone.

 

Du vil i løbet af uddannelsen, på seminarer og workshops etc. få støtte i at tilegne dig de specielle digitale lærings- og kommunikationsværktøjer, som vi anvender på e-læringsstudiet.

Tidsforbrug

Sygeplejerskestudiet kræver en studieaktivitet på 40 timer om ugen, hvor du enten læser, holder gruppemøde eller er til undervisning på seminarerne. Dette gælder både for det ordinære studie og e-læringsstudiet.