Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse Den pædagogiske diplomuddannelse

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Den pædagogiske diplomuddannelse er for dig der har ambitioner om at styrke din professionelle identitet og ønsker rum, anledning og mulighed for at bygge ekstra lag på din faglighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig ny faglig viden, dybere indsigt i metoder og tilgange samt et opdateret blik på de muligheder og udfordringer du møder i hverdagen.

Uddannelsen er således både for dig, der har ambitioner om at udvide din grundfaglighed og for dig der drømmer om at specialisere dig i et særligt område eller funktion. Retning og fokus er op til dig.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for dig som er lærer, pædagog, sygeplejerske eller professionsbachelor. Den er også relevant for andre, der til daglig beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver. Har du en anden baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering.

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt. Koblingen mellem teori og praksis sigter på at kvalificere til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis inden for fx. undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion

Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og at koble det til konkrete problemstillinger i din daglige pædagogiske praksis.

Moduler og retninger

Du kan vælge mellem en lang række uddannelsesretninger og forløb inden for det pædagogiske felt. Hvis du ønsker at tage hele den pædagogiske diplomuddannelse, kan du læse mere om uddannelsens opbygning her.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde.

    Fleksible forløb

    Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

    Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.

    Læs mere her

    Praktisk information