Gå til hovedindhold
diplom i ledelse

Diplomuddannelse Den pædagogiske diplomuddannelse

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for dig som er lærer, pædagog, sygeplejerske eller professionsbachelor. Den er også relevant for andre, der til daglig beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver. Har du en anden baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering.

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt. Koblingen mellem teori og praksis sigter på at kvalificere til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis inden for fx. undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion

Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og at koble det til konkrete problemstillinger i din daglige pædagogiske praksis.

Uddannelsen kan tilrettelægges som heltid og/eller deltid.

Modulerne kan læses ved flere forskellige professionshøjskoler. Et enkelt modul kan tilrettelægges som heltidsstudium over 7-8 uger og afgangsprojektet over 10-13 uger .

Den pædagogiske diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter optagelsen på studiet.

Moduler og retninger

Du kan vælge mellem en lang række uddannelsesretninger og forløb inden for det pædagogiske felt. Hvis du ønsker at tage hele den pædagogiske diplomuddannelse, kan du læse mere om uddannelsens opbygning her.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde.

    Praktisk information