Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse Den pædagogiske diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse er for dig der har ambitioner om at styrke din professionelle identitet og ønsker rum, anledning og mulighed for at bygge ekstra lag på din faglighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig ny faglig viden, dybere indsigt i metoder og tilgange samt et opdateret blik på de muligheder og udfordringer du møder i hverdagen.

Uddannelsen er således både for dig, der har ambitioner om at udvide din grundfaglighed og for dig der drømmer om at specialisere dig i et særligt område eller funktion. Retning og fokus er op til dig.

Moduler og retninger

Du kan vælge mellem en lang række uddannelsesretninger og forløb inden for det pædagogiske felt. 

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde.

Hvis du ønsker at tage hele den pædagogiske diplomuddannelse, kan du læse mere om uddannelsens overordnede indhold og opbygning:

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for dig som er lærer, pædagog, sygeplejerske eller professionsbachelor. Den er også relevant for andre, der til daglig beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver. Har du en anden baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information