Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning PD

Den pædagogiske diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler: af tre fagmoduler, to obligatoriske moduler samt et afgangsprojekt.

Uanset hvilken retning, du ønsker på din diplomuddannelse, skal de tre nedenstående obligatoriske moduler indgå i en fuld diplomuddannelse.

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Vil du specialisere dig indenfor et specifikt fagområde, kan du følge en uddannelsesretning.

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Uddannelsesretninger - Se de enkelte moduler Absalon udbyder under uddannelsesretningen

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her