Gå til hovedindhold
Kraft behandling.

Diplomuddannelse Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag med den engelske titel Diploma of Health.

Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis samt videreudvikle din egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

  • Du får kompetencer til at varetage komplekse sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder
  • Du bliver i stand til at være med til at fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren
  • Du får de nødvendige forudsætninger for eventuel videreuddannelse.

 

Målgruppe

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for sundhed og forebyggelse.

Moduler og retninger

Du kan vælge mellem flere uddannelsesretninger og forløb inden for det sundhedsfaglige område. 

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.

Læs mere her

Praktisk information

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her 

Tag en sundhedsfaglig diplomuddannelse sideløbende med dit arbejde

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Vi planlægger vores udbud ud fra de vilkår, der eksisterer i sundhedsvæsenet,  så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.