Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i i offentlig forvaltning og administration er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt.

Diplomuddannelsen sammensættes af:

  • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS)
  • En række valgfri moduler (20 ECTS)
  • Et afgangsprojekt (15 ECTS).

Tilsammen er diplomuddannelsen på 60 ECTS-point eller ét årsværk. 

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point.  

 

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her