Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er på i alt 60 ECTS point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Uddannelsen sammensættes med følgende:

  • To obligatoriske moduler (20 ECTS-point)
  • Retningsbestemt valgmodul (skal udgøre minimum 10 ECTS-point)
  • Valgmoduler fra andre fagområder (må udgøre max 15 ECTS-point)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS-point)

For at opnå diplomuddannelse i psykiatri skal det fælles obligatoriske modul og det retningsbestemte obligatoriske modul gennemføres og mindst 10 ECTS-point skal vælges blandt de retningsbestemte valgmoduler. Derudover skal afgangsprojektets emne afspejle de valgte modulers indhold.

Du har mulighed for at vælge valgfrie moduler fra andre diplomområder end det sundhedsfaglige fagområde. Disse valgfrie valgmoduler kan højest udgøre 15 ECTS-point af den samlede diplomuddannelse.

De obligatoriske moduler og valgmoduler skal alle gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet.

 

Et enkelt modul. Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her