Gå til hovedindhold

Obligatorisk modul Praksis - videnskabsteori og metode

Modulet er for dig der ønsker at vide mere om videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og hvordan disse kan relatere sig til din konkrete faglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er evidens baseret klinisk beslutningstagen en del af hverdagen. En udfordring kan være at skulle medtænke alle perspektiver i evidensbaseret praksis. Her spiller videnskabsteori en central rolle som en disciplin, der giver indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed.
På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne deltage i den evidensbaserede praksis i sundhedsvæsenet.

Om modulet

Tablist controls