Del

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en fleksibel videreuddannelse for administrative medarbejdere i den offentlige sektor.

Det får du ud af uddannelsen

 • Kompetencer, der kan løfte din opgaveløsning til et højere fagligt niveau, og du får sat din erhvervserfaring ind i en teoretisk sammenhæng.
 • Du bliver i stand til at indgå i nye samarbejder, få nye arbejdsopgaver og se sammenhænge på en måde, du ikke kunne før.
 • Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder
 • Du bliver i stand til at bidrage og medvirke til udviklingsaktiviteter i din organisation og i et tværfagligt perspektiv dokumentere disse aktiviteters effekt.

Læs mere om uddannelsens moduler her

Målgruppe

Diplomuddannelsen henvender sig primært til administrative medarbejdere, heriblandt HK'ere og akademikere, som arbejder indenfor administration og forvaltning i det offentlige.

Fleksibel undervisning

I Professionshøjskolen Absalon har vi gennem mere end 10 år specialiseret os i blended learning, som integrerer og kombinerer virtuel undervisning og netbaserede aktiviteter med face-to-face læring.

Blended learning er en fleksibel studieform, som ligeledes gør det nemmere for dig at planlægge din uddannelse i kombination med dit arbejde og øvrige liv. Undervisningsformen betyder, at du ikke behøver at rejse langt, hver gang du skal have undervisning og drøfte pensum med din underviser og medstuderende

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen er en deltidsuddannelse og er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Således har du mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt, og vi kan hjælpe dig med at tilrettelægge dit forløb, så det passer dig bedst.

En hel diplomuddannelse sammensættes af tre obligatoriske moduler (25 ECTS), en række valgfri moduler (20 ECTS) og et afgangsprojekt (15 ECTS).

Obigatoriske moduler

 • ƒƒ Samfundsvidenskabelig analyse og metode
 • ƒƒ Forvaltningsret
 • ƒƒ Styring i den offentlige sektor

De obligatoriske moduler kombineres med valgfri moduler, hvor du kvalificerer dig inden for fx økonomi, jura, psykologi eller organisationsudvikling.

Kronen på værket er afgangsprojektet, hvor du fordyber dig i et emne, du selv vælger inden for offentlig administration og forvaltning.

Du afslutter alle moduler med en prøve, som giver dig et bevis, der dokumenterer dine nye kompetencer.

Du kan vælge at begynde med et enkelt modul, som du selv vælger efter behov og interesse, og herefter bygge videre, når det passer dig. Et enkelt modul kan give dig nye redskaber i din værktøjskasse, men vil du have en hel diplomuddannelse og titlen adm.d., skal de obligatoriske moduler og afgangsprojektet indgå.

Skræddersyede forløb

Uddannelsen kan også fås som rekvirerede eller skræddersyede forløb, hvis I har behov for en specifik vinkel på forløbene. Kontakt os for at høre nærmere.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS: 6.500,- kr.
10 ECTS-point 10.000,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.

Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

eller opfylder nedenstående tre krav: (Gældende som forsøg frem til 31. juli 2022)

 • En akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
 • Er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.