Del

Den pædagogiske diplomuddannelse

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Den pædagogiske diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler:

 • Tre obligatoriske moduler
 • Tre faglige moduler

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Uddannelsesretninger

Vil du specialisere dig indenfor et specifikt fagområde, kan du følge en uddannelsesretning - se retninger under de fire hovedområder i venstremenuen.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 6.800
  10 ECTS-point:10.300
  Afgangsprojekt: 12.000
  Der tages forbehold for prisændringer

   
 • Tilmeldingsfrist er angivet på det enkelte modul

  Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav
 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.