Gå til hovedindhold
Kraft behandling.

Diplomuddannelse Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en videreuddannelse for dig, der arbejder inden for sundhed og forebyggelse. Du kan fx være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, jordemoder eller bioanalytiker.

Uddannelsens moduler kvalificerer dig til selvstændigt at håndtere specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for sundhedsfaglig praksis. Gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode kan du videreudvikle din egen praksis og bidrage til fremme af kvaliteten i sundhedssektoren.

  • Du får kompetencer til at varetage komplekse sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder
  • Du bliver i stand til at være med til at fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren
  • Du får de nødvendige forudsætninger for eventuel videreuddannelse.

 

Moduler og retninger

Du kan vælge mellem flere uddannelsesretninger og forløb inden for det sundhedsfaglige område. 

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Tag et sundhedsfagligt diplommodul sideløbende med dit arbejde

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Vi planlægger vores udbud ud fra de vilkår, der eksisterer i sundhedsvæsenet,  så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information

Kontakt en konsulent

Alle vores konsulenter kan kontaktes på mail: evu-sund@pha.dk, hvor din henvendelse vil blive besvaret af den konsulent, der er tilknyttet dit modul eller uddannelse.