Del

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag med den engelske titel Diploma of Health.

Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis samt videreudvikle din egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

  • Du får kompetencer til at varetage komplekse sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder
  • Du bliver i stand til at være med til at fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren
  • Du får de nødvendige forudsætninger for eventuel videreuddannelse.

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Vi planlægger vores udbud ud fra de vilkår, der eksisterer i sundhedsvæsenet,  så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.

Uddannelsen, der er modulopbygget, er på i alt 60 ECTS-point 

Uddannelsesretninger

Teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige…
Sundhedsformidling til patienter og borgere, samt vejledning og undervisning rettet mod elever, studerende og personale i sundhedssektoren.
Bliv specialiseret inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
For dig der i din daglige praksis arbejder i det nære sundhedsvæsen eller geriatriske/medicinske afdelinger, og ønsker at kvalificere din daglige…