Gå til hovedindhold

Ny docent styrker Absalons forskningsindsats inden for familier, børn og udsathed

Sine Penthin Grumløse er tiltrådt som ny docent i forskningsmiljøet "Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed" i Center for Pædagogik med start den 1. marts 2023.

Foto af Sine Grumløse

Med ansættelsen af Sine Penthin Grumløse som docent i Center for Pædagogik har Absalon fået docent med en stærk interesse for og indsigt i professionelles arbejde med familier og børn i hhv. skole og dagtilbud.

Forskningsmæssigt er Sine særligt optaget af samspillet mellem børne- og familiepolitik og børne- og familieliv.

Interessen for hvordan politiske beslutninger får betydning for børnene eller familierne, og understøtter eller forstyrrer det, de er i gang med eller optagede af, har min dybe interesse. Samfundsudvikling og politikken tæt på børnene og familierne er en interessant forskningsgenstand og giver os anledning til at diskutere såvel professionelt arbejde som livsvilkår for den enkelte
Sine Penthin Grumløse
Docent i Center for Pædagogik

Sine Penthin Grumløse har en mangeårig erfaring med forskning og undervisning i professionshøjskolesektoren, idet Sine har været ansat i UCC og KP i godt 7 år og med tilknytning til først forskningsmiljøet ’Skole, uddannelse og vejledning’ og senest ’Pædagogisk arbejde for gode børneliv’ har arbejdet med praksisnær forskning.

Sine er ph.d. fra forskningsprogrammet ’Hverdagslivets Socialpsykologi’, Roskilde Universitet i 2014 og har der beskæftiget sig med den familiepolitiske udvikling.              

I de sidste to år har Sine være uddannelsespolitisk konsulent i Danmarks Lærerforening - bl.a. med ansvar for udvikling af forsknings- og udviklingsprojekter i Fremfærd-regi. Sine er oprindeligt uddannet etnolog fra Københavns Universitet.Sine er optaget af familier og børns livsforhold i et historisk såvel som nutidigt perspektiv, og så er hun en god formidler både skriftligt og mundtligt.