Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel Akademiuddannelsen i Automation og Drift, skal du gennemføre:

  • To obligatoriske moduler (i alt 20 ECTS)
  • Du skal følge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.
  • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Hele uddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din uddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Du tilmelder dig et modul ad gangen. Vælg modul herunder for tilmelding

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges med en eller to undervisningsdage pr. uge. Vi forventer at du er studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.