Gå til hovedindhold
diplom i ledelse

Diplomuddannelse Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du lærer at tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling. Du bliver rustet til at tænke innovativt i forhold til opgaveløsning samt at medtænke innovation i et erhvervsskoleperspektiv.

Det får du ud af uddannelsen

Fremtidens erhvervsskole fordrer en udvidet forståelse af samarbejdet mellem skolens aktører – et samarbejde, hvor erhvervsskolens undervisere må trække på både faglig indsigt og innovativ didaktisk kompetence.

På diplomuddannelsen i erhvervspædagogik udvikler du din undervisning med udgangspunkt i din egen praksis. Du opbygger teoretisk og metodisk viden, der kobles til konkrete afprøvninger i din egen undervisning.

Du lærer at selvstændigt varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver indenfor undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle din egen praksis i relation til erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Uddannelsen kan tilrettelægges på forskellige måder alt efter, hvad der passer dig bedst, men hele uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig primært til undervisere, mentorer, udviklingskonsulenter samt ledere inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Derudover er uddannelsen relevant for undervisere ved produktionsskolerne og AMU-centrene samt for medarbejdere i kommuner og region, som arbejder med unge samt marginaliserede unge og voksne.

Endvidere kan enkelte moduler være relevante for lærere ved 10. klassecentrene samt være et supplement til folkeskolelærere, som enten er i beskæftigelse eller gerne vil undervise i erhvervsskoleområdet.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.

Læs mere her

Praktisk information

Konsulent