Gå til hovedindhold
diplom i ledelse

Diplomuddannelse Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som erhvervsskolelærer og pædagogisk-didaktisk konsulent på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og sammen med kolleger at udvikle erhvervspædagogisk praksis.

Det får du ud af uddannelsen

Fremtidens erhvervsuddannelser fordrer en udvidet forståelse af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og aftagervirksomheder – et samarbejde, hvor erhvervsskolens lærere må trække på både faglig og praksisrelateret viden og pædagogisk didaktisk kompetence.

Du lærer at varetage pædagogiske opgaver med fokus på elevernes erhvervsfaglige læring, trivsel og dannelse i vekseluddannelse.

Fra foredragsholder til didaktiker

Skarp og indsigtsfuld”. De ord får afgangsprojektet, der i 2023 løb med prisen for årets diplomopgave for erhvervspædagogik (DEP), med på vejen. Manden bag opgaven, Martin Castillo, bruger dagligt sin viden fra diplomuddannelsen i erhvervspædagogik fra Absalon, til at flytte sine elevers tvivl til triumf.

Læs mere her

Martin Castillo kigger ind i kameraet

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Uddannelsen kan tilrettelægges på forskellige måder alt efter, hvad der passer dig bedst, men hele uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig primært til erhvervsskolelærere, mentorer, pædagogisk didaktiske konsulenter samt ledere inden for erhvervsuddannelserne.

Derudover er uddannelsen relevant for lærere ved FGU-skoler og AMU-centre samt for medarbejdere i kommuner og regioner, som arbejder med unge og unge/voksne i udsatte positioner.

Endvidere kan enkelte moduler være relevante for lærere ved 10. klassecentre, efterskoler samt være et supplement til folkeskolelærere med interesse for praksisfaglighed og erhvervsuddannelserne.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information

Konsulent