Gå til hovedindhold

Omstillingsfonden

Ny aftale fra 2024

Som noget nyt vil det fra 2024 være muligt for folk med en professionsbacheloruddannelse at få tilskud til efter- og videreuddannelse via Omstillingsfonden.  Konkret betyder det, at bl.a. lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere årligt også vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når de tilmelder sig diplom- eller akademimoduler.  De endelige rammer for ansøgning er er ikke på plads, vi opdaterer denne side, så snart vi har mere information. Læs mere om den nye aftale her eller tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv informeret når rammerne er på plads.

Søg om 10.000 kr. om året til efter-og videreuddannelse

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2023. 

Det kan søge om tilskud hvis:

 • Du er faglært eller ufaglært
  - Faglært: en færdig uddannelse fra en erhvervsuddannelse
  - Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)
 • Du er i job 
  - Vi skelner ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse
  - Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start.
 • Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelserBekendtgørelse om diplomuddannelser.
  Du skal udfylde tro og love-erklæringen, samtidig med du tilmelder dig fagmodulet.

   

 • Du ikke har brugt det årlige max. beløb på 10.000 kr.
  Du kan maksimalt få op til 10.000 om året i tilskud fra Omstillingsfonden. Hvis du allerede har opbrugt det beløb, kan du ikke få bevilget mere tilskud samme år. 

Sådan søger du

Du tilmelder dig på normal vis under det enkelte akademi eller diplommodul.

Du skal dog huske at udfylde en tro- og loveerklæring, og underskrive og uploade erklæringen samtidig med at du ansøger om optagelse på modulet på nemstudie.dk.

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for moduler med startdato i 2023:

Denne tro- og loveerklæring skal benyttes for moduler med startdato i 2024:

OBS! midlerne er begrænsede og tildeles efter ført-til-mølle. Du kan ikke søge om tilskud efter dit modul er startet.

Spørgsmål?

Spørgsmål vedr. omstillingsfonden kan rettes til EVU-administrationen på mail evu@pha.dk

Følgende er ikke omfattet af ordningen og kan ikke ansøge om tilskud i 2023

 • Personer der har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige en afsluttet erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse, bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau  
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
 • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud