Gå til hovedindhold

Om læreruddannelsen

På Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Uddannelsens opbygning

En læreruddannelse bygger du som udgangspunkt af 3 undervisningsfag, eller du kan vælge en af Absalons målrettede profiler. 

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer dig til at undervise i dette fag i skolen. Du bliver derfor ekspert i undervisning i lige netop de fag, du vælger.

  • Du skal have et obligatorisk undervisningsfag. Du kan her vælge mellem dansk (1.-6.kl. eller 4.-10.kl), matematik eller engelsk.
  • Du skal derudover have to undervisningsfag, som kan vælges blandt de øvrige fag.

Det er vigtigt, at du opfylder adgangskravene til de fag, du vælger. Du finder adgangskravene for de enkelte fag i boksen nedenfor. 

Lærerens grundfaglighed

Som en rød tråd gennem uddannelsen har du også fag, der giver dig kompetencer til at lede et klasserum og til at forstå og arbejde med elevers udvikling, læring og trivsel. 

I grundfaglighed indgår elementer fra både psykologi og pædagogik.

  • Du lærer at tilrettelægge undervisning ud fra elevernes behov og forudsætninger.
  • Du bliver ekspert i undervisning og får kompetencer til at arbejde med formidling i mange forskellige sammenhænge. 
  • Du lærer om kommunikation og motivation, og du får gode kompetencer til at arbejde med formidling og læring.
  • Du får vil få indsigt i fagområdet specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever. 

 

Fag og moduler

Undervisningsfag 

På Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen.

Du skal vælge tre undervisningsfag, hvoraf ét skal være dansk, matematik eller engelsk. 

Læs mere her

Praktik

I uddannelsen er der i alt fire praktikperioder fordelt over de fire år. 

Læs mere her

Professionsbachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling, du selv har valgt, og som du finder interessant at undersøge nærmere.

Læs mere her