Gå til hovedindhold

Læreruddannelsen som e-læring

På professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen organiseret som e-læring læser du præcis den samme uddannelse, som på uddannelsens andre formater. Forskellen ligger udelukkende i organiseringen af uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er normeret til et 4-årigt fuldtidsstudium, hvilket svarer til en gennemsnitlig fuldtids arbejdsuge.

E-læringsstrukturen er fast og forudsigelig, hvilket tilbyder både stor fleksibilitet og mulighed for langtidsplanlægning. Vær opmærksom på, at fleksibiliteten forudsætter selvdisciplin som studerende.

Fleksibel studieform for den disciplinerede

Læreruddannelsen som e-læring henvender sig til dig, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at kunne studere med en kombination af fleksibilitet i forhold til tid og sted og samtidig en struktur, der giver mulighed for langtidsplanlægning.

Det kan fx være, hvis du har behov for at kombinere uddannelse med arbejde, bor langt fra et uddannelsessted, er på udveksling/ophold i udlandet eller er elitesportsudøver med behov for at kunne planlægge din tid fleksibelt.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeseminarer (face2face), med face2face undervisning i dine fag, og uger med virtuel, asynkront organiseret undervisning.   

Face2face undervisningen i de fag, der læses, samles i tre af semestrets undervisningsuger, i de øvrige undervisningsuger afvikles undervisningen virtuelt asynkront.

Undervisningen organiseres med henblik og fokus på studerendes kollaboration i studiegrupper. Det er således studiegrupperne der, i dialog med underviseren i de respektive fag, udgør basen for studieprocessen med de løbende temaer og tilhørende studieprodukter. Studiegrupperne dannes på hvert fags første face2face seminar.

Uddannelsen indeholder praktik

Praktikken vægter 40 ECTS.

Praktik i uddannelsen integreres i grundfaglighed og undervisningsfag.

Fremmødeseminarier

Seminarerne finder sted på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
laerer@pha.dk
7248 3302

Seminardatoer

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Det er muligt at læse meritlæreruddannelsen på e-læringsorganisering, ligesom det er muligt at kombinere e-læring og fremmødeundervisning. 

Det er ligeledes muligt at læse enkeltfag som e-læring.

Kontakt

Käte Thaisen Akselsen (kta)

Lektor og uddannelseskoordinator
Læreruddannelsen
Roskilde