Gå til hovedindhold

Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og en skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

Billedkunst

Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C.

Biologi

Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Dansk 1.-6. klassetrin

Dansk A.

Dansk 4.-10. klassetrin

Dansk A.

Engelsk 

Engelsk B.

Fransk

Fransk begynder- eller fortsættersprog B.

Fysik/kemi

Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Geografi

Biologi B, Fysik B, International Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Historie

Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Madkundskab

Bioteknologi A eller Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed.

Biologi C eller Kemi C.

Håndværk og design

Teknikfag A - design og produktion eller Teknikfag A - byggeri og energi.

Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.

Idræt 

Idræt B eller Dans B.

Kristendomskundskab/religion

Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Matematik 1.-6. klassetrin

Matematik B.

Matematik 4.-10. klassetrin

Matematik B.

Musik

Musik B.

Natur/teknologi

Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Spansk

Spansk A.

Samfundsfag

Afsætning B, Historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B.

Tysk

Tysk begynder- eller fortsættersprog B.