Gå til hovedindhold

Svømmelæreruddannelsen

Lærerstuderende kan tage svømmelæreruddannelsen som et specialiseringsmodul på 10 ECTS point, andre kan tage uddannelsen som åben uddannelse / enkeltfag. Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise både børn og voksne i svømning.

Under uddannelsen tilegner du dig forudsætninger for at begrunde og anvende svømning i forskellige pædagogiske sammenhænge.

Du får faglig og pædagogisk indsigt samt praktiske færdigheder i :

  • Tilegnelse af basale generelle erfaringer med og forståelse af principper for bevægelse i vand. Tilvænningsøvelser, lege med og uden redskaberboldaktiviteter, udspring og ekspressive aktiviteter.
  • Svømmearter: Crawl, rygcrawl, brystsvømning, butterfly, høj og lav rygsvømning, herunder starter og vendinger.
  •  Idrætspædagogiske og didaktiske emner vedrørende aktiviteter i vand, herunder kendskab til funktionshæmmedes muligheder i vand. Fysiologiske, biomekaniske og træningsmæssige forhold.
  • Sikkerhed: Teoretisk kendskab til og praktisk færdighed i livredning, selvredning og forskellige bjærgeformer. Faremomenter i forbindelse med vandaktiviteter, f.eks. dykning, undervandssvømning og udspring. Kendskab til regler og forskrifter på området.

Modulet udbydes i Vordingborg og Roskilde.

Læs mere:  Bekendtgørelse om uddannelse af svømmelærere