Gå til hovedindhold

Biologi

Sundhed, biodiversitet og bæredygtig udvikling?

Biologi er læren om liv på flere forskellige niveauer, og du lærer her at arbejde problembaseret med nogle af de store udfordringer, vi har i samfundet i dag. Og ikke mindst at formidle netop dette til 7-9. klassetrin i skolen. 

Elever der kikker dyr fra vandløb

En stor del af biologiundervisningen foregår ude i naturen i skoven, ved kysten eller i vandløb. Foto: Dorrit Hansen

Overordnet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere biologiundervisning med stor variation.

I faget biologi arbejder vi bredt med biologifaglige områder som fx genetik, evolution, økologi, biodiversitet, sundhed, fysiologi og fødevareproduktion. Du kommer også til at fordybe dig i forunderlige naturfænomener.

Undervisningsformer og metoder spænder bredt fra klasseundervisning til gruppeprojekter, og du vil opleve praktisk arbejde, naturundersøgelser, virksomhedsbesøg, diskussion af etiske dilemmaer og indblik i moderne forskning mv.

I faget samarbejder vi ofte med lokale skoler, hvor du som studerende kommer til at øve dig i at undervise i biologi for elever på 7.-9. klassetrin både i naturen og i laboratoriet. 

Når vi er på campus, arbejder du fx både med at træne dine egne praktiske færdigheder i faget ved at arbejde med mikroskoper og elektronisk dataopsamling, og du træner, hvordan du kan understøtte elever i at opnå tilsvarende færdigheder.

På studiet arbejder vi ofte med faget uden for campus, hvor vi i høj grad finder naturglæden i biologifaget. Vi rykker undervisningen ud i skoven, ved kysten og i vandløbet. Studiegrupperne laver egne undersøgelser af fx sammenhænge mellem levende organismer, og det miljø de lever i.

Vi arbejder med tilpasninger til levested og fx smådyr som indikatorer for vandkvalitet eller skovstrukturer som potentiale for biodiversitet.

Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået: Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Biologi beskåret

Endnu mere naturvidenskab?

Hvis du ud over biologi interesserer dig for naturfag og teknologi, bør du undersøge om den naturvidenskabelige talentlinje (SCI-TEK) på læreruddannelsen i Vordingborg kunne være noget for dig.