Gå til hovedindhold

Dansk 1.-6. klassetrin

I Dansk 1.-6. klassetrin fokuserer vi på begynderlæsning, opdagende skrivning, tekstlæsning og fortolkning samt tekstproduktion.

Som dansklærer fra 1. klasse kommer du til at lære eleverne at læse og skrive, og du skaber grobunden for resten af deres skolegang. 

 

klasselærer i mindre klasse

Overordnet lærer du at planlægge, udføre og evaluere undervisningsforløb, og du bliver trænet i at udvælge danskfaglige arbejdsmetoder og undervisningsmaterialer til eleverne.

Dansk er skolens største fag, og som dansklærer på 1.-6. klassetrin har du derfor mange timer sammen med eleverne. 

Under uddannelsen får du viden om læseindlæring, sprog, fiktion, mundtlighed, multimodalitet etc. Du lærer at undervise i danskfagets forskellige områder i indskolingen og på mellemtrinnet, så du er med til at udvikle elevernes skriftlige og mundtlige sprog.

Du lærer at give feedback på elevprodukter (fx tekster, film, oplæg), og du udvikler løbende også dit eget danske sprog, så du bliver god til at formulere dig mundtligt og skriftligt i danskfaglige og lærerprofessionelle sammenhænge.

Danskundervisningen har gjort mig langt mere sikker på vigtigheden af at have kendskab til det danske sprog og grammatik på en måde, der kan gavne eleverne helt nede i 0. klasse og frem."
Studerende
Læreruddannelsen
Tablist controls
illustration af at man kommer i praktik 1 dag om ugen på 1. år

Dansk om hovedfag møder du fra 1. semester af uddannelsen. Du kommer i praktik på den samme skole ugentligt hele første år, så du hele tiden har mulighed for at reflektere og forbedre din undervisning.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået Dansk på A-niveau.

Kontakt os