Gå til hovedindhold

Dansk 4. - 10. klassetrin

Undervisningen i dansk er både danskfagligt grammatiknørderi, men i høj grad også varierede aktiviteter og øvelser i og uden for klasselokalet, så du løbende lærer at skabe en inspirerende danskundervisning.

Dansk er skolens største fag, og under uddannelsen lærer du både selv at analysere og fortolke, men også at vurdere og udvælge tekster, læremidler og materiale til anvendelse i undervisningen til mellemtrin og udskoling.

danskundervisning mellemtrin

Overordnet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere danskundervisning for 4. - 10. klasse

Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra folkeskolens mellemtrin og udskoling og kommer omkring danskfagets centrale områder:

  • Sprog og kommunikation 

    Her arbejder du med din undervisning inden for læse-/skriveområdet samt mundtlighed.
  • Multimodalitet og Fiktionstekster

    Området hvor du fokuserer på undervisning i forskellige typer medietekster (film og tv mv.) samt litterære tekster i form af børne-/ungdomslitteratur, ældre litteratur mm.

Indholdsmæssigt kommer du til selv at skulle analysere tekster, men du vil også komme til at producere og udvikle tekster inden for forskellige genrer og medier med relevans for 4.-10. klassetrin. På den måde erfarer du koblingen mellem den undersøgende analyse og den læring, der ligger i produktionsfasen. 

I 4.-10. klasse skal eleverne lære om sprog, tekster og kommunikation, men de skal også blive klogere på sig selv og den kultur, de er en del af. Med overgangen fra indskoling til mellemtrinnet, skal eleverne videreudvikle de basale færdigheder og deres tekstkompetence. De skal også i højere grad kunne bruge disse færdigheder, når de skal læse og skrive for at lære og vurdere - og dermed udvikle deres kritiske tekstkompetence.

Du vil opleve, at vi på Absalon lægger stor vægt på et undersøgende og eksperimenterende arbejde, hvor du kommer til at arbejde med forskellige undervisningsformer, organiseringsformer, fremlæggelsesformer mm. 

Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået Dansk på A-niveau.

Kontakt os