Gå til hovedindhold

Engelsk

Engelsk er meget mere end Google Translate. Engelsk er sprog, kultur og kommunikation. 

I undervisningen i engelsk vil du arbejde med sprog og kultur bl.a. ved at tegne og modellere, synge og lege. Du lærer at formidle og engagere i engelsk-faget ved at være kreativ og aktiv sammen med eleverne. 

I engelskfaget lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning inden for områderne:

  • sprog og sprogbrug
  • sprogtilegnelse
  • kultur og samfund

I det daglige arbejder du med at skabe kommunikative øvelser og lektionsplaner til brug i grundskolen helt fra indskoling til udskoling. 

Engelsk er også et kulturfag, og i faget arbejder du med interkulturel kompetence, transsprogning (hvor elevers eventuelle flersprogethed bruges som en ressource) og engelsksprogede kulturer fx gennem billedbøger, graphic novels, animationer mm. 

Som en del af faget får du et indblik i engelskfagets læremidler - både analoge og digitale. Du træner bl.a. at analysere og give feedback på det, som eleverne producerer. 

Undervisningen foregår på engelsk og varierer mellem holdundervisning, gruppearbejde, gæsteundervisning, sprogdage, skolebesøg og andre ture ud af huset. 

I visse semestre får du mulighed for at samarbejde med vores internationale studerende eller indgå i andre internationale samarbejder. 

 

Tablist controls

Engelsk som obligatorisk undervisningsfag?

Engelsk som obligatorisk undervisningsfag udbydes med 50 ECTS i både Roskilde og Vordingborg (både almindelig læreruddannelse og på den internationale talentlinje), men ikke som e-læring.

Engelsk som almindeligt undervisningsfag udbydes med 35 ECTS i både Roskilde (såvel ordinær som e-læring) og i Vordingborg, her dog ikke på den internationale talentlinje. 

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået engelsk på B-niveau.