Gå til hovedindhold

Natur/teknologi

Natur/teknologi har hele verden på skemaet.

Undersøgelser på tur og hjemme. Brug af modeller af fx kroppen, solsystemet eller egne modeller i fx ler, pap, som tegning eller med kroppen. Brug af kompas, lup, datalogger og reagensglas. Udvikling af innovative ideer til handlinger på FNs Verdensmål.

FN verdensmål.

Overordnet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere natur/teknologiundervisningen i skolen.

Natur/teknologi kan være med til at åbne elevernes blik for deres omverden, både det lokale, det nationale og det globale. Samtidig er faget fundament for de tre naturfag, som eleverne vil møde i udskolingen.

Som lærer i natur/teknologi kan du være med til at bevare og styrke elevers nysgerrighed, og du kan lære dem, hvordan de kan undersøge deres egne hypoteser om deres forståelse af verden. Du arbejder med metoder til, hvordan eleverne kan formidle deres viden og holdninger i modeller, brochurer, postere, videoer mv. 

Du lærer også at inspirere og understøtte eleverne i, hvordan de kan arbejde innovativt og skabe deres egne ideer til løsninger til konkrete problemstillinger i samfundet, fx ved genbrug af materialer, bygge haver til insekter, robotter og meget mere.

I undervisningen lærer du at tilrettelægge undervisningsforløb og ikke mindst afprøve dine egne hypoteser om, hvad god undervisning er, fx gennem arbejde med elevaktiviteter og teoretiske analyser. Det sker fx igennem din praktik eller gennem samarbejdsforløb med lokale skoler omkring os. 

Jeg synes natur/teknologi er et sindssygt spændende og vigtigt fag, fordi det introducerer eleverne til hele den naturvidenskabelige verden. Jeg elsker at være undersøgende og legende i min undervisning, og her er natur/teknologi genialt.
Siff
E-læringsstuderende på læreruddannelsen
Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.