Gå til hovedindhold

Specialpædagogik

Brænder du for arbejdet med særligt udsatte elever på skoler og specialskoler, og vil du være med til at skabe et pædagogisk rum, der støtter alle elevers trivsel i skolen?

Specialpædagogik er et nyt, højaktuelt undervisningsfag, som giver dig kompetencer, der i høj grad efterspørges på alle typer af skoler.

Foto af elev der tager sig til hovedet

I faget specialpædagogik udvikler du dine kompetencer til at tilrettelægge, udvikle og vejlede om inkluderende tiltag og aktiviteter, der understøtter alle elevers deltagelse og læring i skolen uanset læringsforudsætninger, funktionsnedsættelser eller udsathed.

Du kommer til at arbejde med børneperspektiver i planlægningen af undervisning, som støtter elevernes deltagelsesmuligheder i skolen. 

Du lærer også at arbejde med politiske og konkrete rammer for indsatser, som fx mulighederne for at få den rette hjælp i klassen, og du bliver introduceret til diagnosesystemet som grundlag for at forstå og agere i forhold til den enkelte elev. På denne måde lærer du også at analysere, udvikle og vejlede i forhold til en inkluderende specialpædagogik.

I faget arbejder vi med eksempler, cases og dilemmaer hentet fra skolens specialpædagogiske virkelighed, som du igennem dine praktikophold også vil møde og kunne reflektere over sammen med undervisere og medstuderende.

 

Endnu mere specialpædagogik?

Fra september 2023 kan du, ud over at have specialpædagogik som fag, vælge en ny specialpædagogisk uddannelsesprofil med yderligere fokus på psykologi og specialpædagogik. Med profilen får du en styrket solid faglig forståelse for de udfordringer, man som lærer kan møde hos elever i folkeskoler og specialskoler, og du bliver med profilen en vigtig ressourceperson både for elever og kollegaer.

Den specialpædagogiske profil er netop til dig, der gerne vil et lag dybere i arbejdet med det specialpædagogiske område, uanset om du ønsker at arbejde i den almene folkeskole, i det private eller fx på en specialskole. 

Læs mere om profilen her

Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen og have bestået Dansk A.

Kontakt os

Käte Thaisen Akselsen (kta)

Lektor og uddannelseskoordinator
Læreruddannelsen
Roskilde