Gå til hovedindhold

Tysk

Tysk i dag er meget mere end kasus og bøjning af verber. Du lærer nemlig at skabe en inspirerende undervisning gennem leg og kreativitet, og du lærer at gøre grammatikken både håndgribelig og meningsfuld for eleverne. 

Tysk fodboldstadion

Billede fra besøg på et fodboldstadion på en studietur til Hamborg.

Overordnet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning. Fokus er dels på det kommunikative og dels på elevernes interkulturelle kompetencer og kulturforståelse. 

Du vil afprøve og selv planlægge forskellige legende aktiviteter, der understøtter elevernes læringsproces, og du vil også opleve en høj grad af gruppearbejde, hvor vi sammen skaber spændende undervisningsformer. Kreative, interkulturelle, tvær- og flersproglige elementer er et gennemgående træk i faget.

Vi arbejder også med grammatik, men på en anden måde, end du måske husker det fra din egen skolegang. Vi arbejder på en funktionel måde, der gør, at grammatikken bliver håndgribelig og giver mening.

Som en del af faget vil du bl.a. få indblik i læremidler, tyske børnebøger, film og musik, lære at analysere elevtekster og ikke mindst at give feedback til elevernes aktuelle niveau. 

Undervisningen foregår på tysk og giver dig dermed en god mulighed for at øve både sprogforståelsen og sprogproduktionen.

Sprogkursus og udlandsophold

For at hjælpe dig på vej og gøre dig mere tryg i at bruge sproget, starter vi med et sprogkursus (grundforløb i tysk), før du starter på dit fag. Det hjælper dig med at udvikle dine egne sprogkompetencer, så du kan blive en sproglig rollemodel for eleverne.

Undervejs i uddannelsen arrangerer du og dit hold også en studietur, hvor alle bliver kastet ud i både kultur- og sprogmøde, hvilket styrker dine kompetencer på flere niveauer. Herudover kan du også overveje et længere ophold i udlandet enten som pratik eller på udveksling på en partnerinstitution, da Absalon har samarbejdspartnere i en lang række lande.

Studieturen til Tyskland sammen med mit hold gjorde virkelig en afgørende forskel i min egen sprogforståelse
Lærerstuderende i tysk, 2022
Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået tysk begynder- eller fortsættersprog B.