Del

Skolebaseret læreruddannelse

Den skolebaserede læreruddannelse er tilrettelagt, så du arbejder på en skole, mens du uddanner dig til lærer.

Du får derfor erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du læser tekster, studerer og deltager i undervisning.

Du bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen. Samtidig er uddannelsen SU-berettiget, da du er under uddannelse.

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg, skal du ansættes i en uddannelsesstilling i en af de kommuner i Region Sjælland, som Professionshøjskolen Absalon samarbejder med om skolebaseret læreruddannelse. Du kan dog godt søge ind på den skolebaserede læreruddannelse og efterfølgende (og inden sommer) selv finde en uddannelsesstilling at blive ansat i i en kommune.

Pt. samarbejder vi med følgende kommuner

 • Guldborgsund
 • Faxe 
 • Køge  
 • Vordingborg (10 stillinger med ansøgningsfrist 20-02-2018)
 • Slagelse

Du kan altid kontakte din kommune eller en skoleleder på din lokale skole og høre om muligheden for en stilling i dit nærområde.

Vi opfordrer derfor også til, at du søger ind på uddannelsen inden 15. marts, selvom du endnu ikke har en uddannelsestilling.

Uddannelsens opbygning

 • Skolebaseret læreruddannelse følger bekendtgørelsen for den 4-årige læreruddannelse og der er de samme krav til indhold, omfang og prøver.
 • Uddannelsen er tilrettelagt, så du har to hele dage om ugen på den skole, hvor du er ansat. Derudover har du tre dage på uddannelsen til at fordybe dig i uddannelsens fag, deltage i undervisningen og arbejde i studiegrupper. Dette er nødvendigt for at kunne nå de mål, der er fastsat i forbindelse med prøverne på uddannelsen.
 • Undervisningen på uddannelsen foregår på læreruddannelsen i Vordingborg, hvor du indgår i studiegrupper med andre studerende på den skolebaserede læreruddannelse. I løbet af studietiden vil der blive mulighed for at læse undervisningsfag på e-læring.
 • Dit arbejde på skolen tilrettelægges med hensyn til dine muligheder for at studere.
 • På skolen, hvor du er ansat, får du erfaringer med alt det, du lærer om i undervisningen. Derudover kan du opdage dilemmaer i praksis, som du ønsker at drøfte med din underviser/vejleder og dine medstuderende. På denne måde er der et tæt samspil mellem teori og praksis i den skolebaserede læreruddannelse.

Praktik og praksistilknytning

På den skolebaserede læreruddannelse arbejdes både med praktik og praksistilknytning.

Praktik
Praktikken afvikles på en praktikskole i tilknytning til det undervisningsfag, som du læser på uddannelsen. I praktikforløbet er der fokus på de kompetencemål, som er centrale for praktikken i uddannelsen med særlig vægt på undervisning, observation og feedback og vejledning. Det er ansatte på praktikskolen, der indgår i afviklingen af prøven i praktik på uddannelsen

I praktikken deltager undervisere fra uddannelsen i trepartssamtaler på skolerne. Trepartssamtalen er en samtale mellem dig som studerende, praktikvejleder og undervisere fra uddannelsen. Samtalen finder sted på skolen. Derudover står underviserne fra uddannelsen for praktikundervisning og vejledning

Praksistilknytning
Ved ansættelsen tilknyttes du en vejleder på jobskolen. Vejleders opgave er at sparre med dig ved intro på skolen, udarbejdelse af årsplan, undervisningsplan mv. Sparring finder sted på skolen gennem hele skoleåret. På jobskolen får du undervisningserfaring med det undervisningsfag, som du følger på uddannelsen. På uddannelsen tages temaer op fra praksis, og der arbejdes løbende med dette i faget, så der skabes synergi mellem teori og praksis.

Karriere

 • Med en læreruddannelse – uanset om den er tilrettelagt som ordinær læreruddannelse eller skolebaseret læreruddannelse – kvalificerer du dig til job i folkeskolen, på privatskoler, efterskoler og specialskoler.
 • Derudover får nogle lærere arbejde i offentlige og private sammenhænge, hvor der er brug for læreruddannede med flair for formidling og kontakt til andre mennesker.
 • Du kan også bruge uddannelsen til at læse videre med på både diplom-, master og kandidatniveau, hvis det er noget, der på et senere tidspunkt har din interesse.
 • Dog tegner det til, at mange på den skolebaserede læreruddannelse bliver så glade for arbejdet på den skole, hvor de er tilknyttet, at de efter endt uddannelse fortsætter i en fuld stilling.
 • Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse uddanner du dig inden for de undervisningsfag, som skolen på sigt vil mangle uddannede lærere til at varetage – mange forventes derfor at få arbejde på skolen efter endt uddannelse.

 

 

Tidslinje for jer som kommune:

 • Efterår 2017: Book informationsmøde i din kommune
 • Januar: Infomøder for skoleledere i forbindelse med stillingsopslag
 • Januar/februar: Dialog med uddannelsesleder Mona Høgh om mulige valg af undervisningsfag (afhænger af det udbudte på Absalon).
 • 1. februar 2018: Tilkendegivelse fra skoleledere, som ønsker at oprette uddannelsesstillinger til studieår/skoleår 2018/19
 • Februar: Opslag af uddannelsesstillinger på skolerne og gennemførelse af ansættelsessamtaler på skolerne. Marts: Underskrift på samarbejdskontrakt
 • 15. marts: Studerendes frist for at søge ind på kvote 2
 • April/maj: Optagelsessamtaler afvikles på Absalon
 • April/maj: Dialog mellem Absalon og skole om valg af 1. fag og skema
 • August/september: Studiestart Hvis du, ligesom os, ser den skolebaserede læreruddannelse som en stærk løsning til at få fagligt kvalificerede lærere på en eller flere af kommunens skoler, så lad os tage det næste skridt sammen. 
Åbent hus på læreruddannelsen
5. november 2018 - 7. november 2018
Overvejer du at uddanne dig til lærer?
Så kig forbi og hør mere om uddannelsen og dine forskellige muligheder ved åbent hus.

Sådan søger du studieplads

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse skal du søge en uddannelsesstilling og få den. 

Derudover skal du

Ansøgningsfrist 15. marts

Cxense Display