Del

Skolebaseret læreruddannelse

Den skolebaserede læreruddannelse er tilrettelagt, så du arbejder på en skole, mens du uddanner dig til lærer.

Du får derfor erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du læser tekster, studerer og deltager i undervisning.

Du bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen. Samtidig er uddannelsen SU-berettiget, da du er under uddannelse.

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse skal du ansættes i en uddannelsesstilling i en af de kommuner i Region Sjælland, som Professionshøjskolen Absalon samarbejder med om skolebaseret læreruddannelse.

Pt. samarbejder vi med følgende kommuner

 • Guldborgsund
 • Faxe 
 • Køge  
 • Stevns
 • Sorø
 • Slagelse

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse er det imidlertid ikke nok, at du søger en uddannelsesstilling og får den. 
 • Du skal også opfylde  adgangskravene for læreruddannelsen.
 • Derudover skal du søge ind på den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg ved at sende en ansøgning om optagelse via  www.optagelse.dk og vælge læreruddannelsen i Vordingborg KOT nr. 46070.
 • Ansøgningsfrist 15. marts

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen er tilrettelagt, så du har to hele dage om ugen på den skole, hvor du er ansat. Derudover har du tre dage på uddannelsen til at fordybe dig i uddannelsens fag, deltage i undervisningen og arbejde i studiegrupper. Dette er nødvendigt for at kunne nå de mål, der er fastsat i forbindelse med prøverne på uddannelsen.
 • Undervisningen foregår nogle gange på skolen, andre gange som e-læring eller skræddersyede forløb efter aftale med din kommune.
 • Du vil i undervisningen være sammen med andre studerende på skolebaseret læreruddannelse, og du vil deltage i studiegruppearbejde.
 • Dit arbejde på skolen tilrettelægges med hensyn til dine muligheder for at studere.
 • På skolen, hvor du er ansat, får du erfaringer med alt det, du lærer om i undervisningen. Derudover kan du opdage dilemmaer i praksis, som du ønsker at drøfte med din underviser/vejleder og dine medstuderende. På denne måde er der et tæt samspil mellem teori og praksis i den skolebaserede læreruddannelse.

Praktik

Skolebaseret læreruddannelse følger bekendtgørelsen for den 4-årige læreruddannelse og derfor skal du  i praktik som led i dit uddannelsesforløb. På den skolebaserede læreruddannelse afvikles praktikken i tilknytning til den uddannelsesstilling, som du blevet ansat i. Det betyder, at praktikniveau 1 afvikles løbende gennem det første skoleår/studieår i det undervisningsfag, som du følger som dit 1. fag på uddannelsen. I undervisningsfaget på uddannelsen tages temaer op fra praksis og der arbejdes løbende med dette i faget.

Skolens rolle i forhold til praktikken
Ved ansættelsen tilknyttes du en praktikvejleder på skolen. Praktikvejleders opgave er at sparre med dig ved intro på skolen, udarbejdelse af årsplan, undervisningsplan mv. Sparring finder sted på skolen gennem hele skoleåret. Skolen udfylder en uddannelsesplan for praktikken, hvoraf det fremgår, at du får sparring i forhold til de kompetencemål, der er for praktikken. I planen indgår ligeledes, at du får observation og feedback på egen undervisning, og at du også selv får mulighed for igennem året at observere anden undervisning på skolen.

Professionshøjskolen Absalon's rolle i forhold til praktikken
Vi tager initiativ til, at der hvert semester afholdes en trepartssamtale på skolen. Trepartssamtalen er en samtale mellem den studerende, praktikvejleder og den studerendes underviser i faget. Samtalen finder sted på skolen.

Vi gennemfører praktikundervisning og stiller ligeledes vejledning til rådighed. Professionshøjskolen Absalon planlægger prøverne i praktik jf. studieordning for praktik og prøvebekendtgørelse. Prøverne finder i det omfang det er muligt sted på skolen.

Karriere

 • Med en læreruddannelse – uanset om den er tilrettelagt som ordinær læreruddannelse eller skolebaseret læreruddannelse – kvalificerer du dig til job i folkeskolen, på privatskoler, efterskoler og specialskoler.
 • Derudover får nogle lærere arbejde i offentlige og private sammenhænge, hvor der er brug for læreruddannede med flair for formidling og kontakt til andre mennesker.
 • Du kan også bruge uddannelsen til at læse videre med på både diplom-, master og kandidatniveau, hvis det er noget, der på et senere tidspunkt har din interesse.
 • Dog tegner det til, at mange på den skolebaserede læreruddannelse bliver så glade for arbejdet på den skole, hvor de er tilknyttet, at de efter endt uddannelse fortsætter i en fuld stilling.
 • Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse uddanner du dig inden for de undervisningsfag, som skolen på sigt vil mangle uddannede lærere til at varetage – mange forventes derfor at få arbejde på skolen efter endt uddannelse.

 

 

Proces: Samarbejde med kommuner i region Sjælland om skolebaseret læreruddannelse:

 • Marts 2016: Information til alle 17 kommuner i region Sjælland om mulighed for opstart af skolebaseret læreruddannelse
 • April 2016: Afholdelse af dialogmøde om skolebaseret læreruddannelse for alle interesserede kommuner. Alle 17 kommuner i region Sjælland inviteret
 • Maj 2016-januar 2017: Interesserede kommuner i dialog med Professionshøjskolen Absalon om fagudbud, tilrettelæggelse, kommunal mentorordning mv ved skolebaseret læreruddannelse
 • Januar 2017: Præsentation og drøftelse af skolebaseret læreruddannelse i skolechefnetværk for skolechefer i region Sjælland
 • 1. Februar 2017: Deadline for kommuners tilkendegivelse til Professionshøjskolen Absalon hvis opstart af skolebaseret læreruddannelse pr. august 2017

Kommuner der ønsker opstart af skolebaseret læreruddannelse pr. august 2018 kan kontakte chefkonsulent Peter Hjørnet phj@pha.dk for yderligere info og aftale

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017

Cxense Display