Gå til hovedindhold

Uddannelsen som e-læring

På professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen organiseret som e-læring læser du præcis den samme uddannelse, som når du studerer på læreruddannelsen med overvejende fremmødeundervisning. Forskellen ligger i organiseringen af uddannelsen

Uddannelsen er normeret til et 4-årigt fuldtidsstudium, hvilket svarer til en gennemsnitlig fuldtids arbejdsuge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette.

E-læringsstrukturen er fast og forudsigelig, hvilket tilbyder både stor fleksibilitet og mulighed for langtidsplanlægning. Vær opmærksom på, at fleksibiliteten forudsætter selvdisciplin som studerende.

Fleksibel studieform for den disciplinerede

Læreruddannelsen som e-læring henvender sig til dig, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at kunne studere med en kombination af fleksibilitet i forhold til tid og sted og på samme tid en struktur, der giver mulighed for langtidsplanlægning.

Det kan fx være, hvis du har behov for at kombinere uddannelse med arbejde, bor langt fra et uddannelsessted, er på udveksling/ophold i udlandet eller er elitesportsudøver med behov for at kunne planlægge din tid fleksibelt.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeseminarer (face2face), hvor der er undervisning i de læste fag, og uger med virtuel, asynkront organiseret undervisning.   

Hvert undervisningssemester tilrettelægges med fremmødeseminarer, hvor studerende og underviser har face2face-lektioner i de læste moduler. Face2face undervisningen i de fag, der læses, samles i tre af semestrets undervisningsuger, i de øvrige undervisningsuger afvikles undervisningen virtuelt asynkront.

Undervisningen i de respektive fag organiseres med henblik og fokus på studerendes kollaboration i studiegrupper. Det er således studiegrupperne der, i dialog med underviseren i de respektive moduler, udgør basen for studieprocessen med de løbende temaer i fagene og tilhørende studieprodukter. Studiegrupperne dannes på hvert fags første fremmødeseminar.

Uddannelsen indeholder praktik

Praktik i uddannelsen integreres i grundfaglighed og undervisningsfag. Praktikken vægter 40 ECTS.

Fremmødeseminarier

Seminarerne finder sted på:

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4

4000 Roskilde

laerer@pha.dk

7248 3302

Seminardatoer

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Det er muligt at læse meritlæreruddannelsen på e-læringsorganisering, ligesom det er muligt at kombinere e-læring og fremmødeundervisning. 

Det er ligeledes muligt at læse enkeltfag som e-læring.

Kontakt

Käte Thaisen Akselsen (kta)

Lektor og uddannelseskoordinator
Læreruddannelsen
Roskilde