Gå til hovedindhold

Uddannelsen som e-læring

På læreruddannelsen som e-læring får du præcis den samme uddannelse, som når du studerer på den ordinære læreruddannelse med overvejende fremmødeundervisning. Forskellen ligger i organisering og tilrettelæggelse.

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er normeret som et 4-årigt fuldtidsstudium. E-læringsstudiet er tilrettelagt med baggrund i dette. Et fuldtidsstudium svarer til en gennemsnitlig fuldtids arbejdsuge. Det er vigtigt, at du indstiller dig på dette.

Studieformen på e-læring kræver selvdisciplin og ansvarlighed, men giver til gengæld gode muligheder for frihed og autonomi.

Fleksibel studieform for den disciplinerede

Læreruddannelsen som e-læring kan være muligheden for dig, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at studere fleksibelt i forhold til tid og sted.

Det kan fx være, hvis du har behov for at kombinere uddannelse med arbejde, bor langt fra et uddannelsessted, er på udveksling/ophold i udlandet eller er elitesportsudøver med behov for at kunne planlægge din tid fleksibelt.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeseminarer (ansigt til ansigt), hvor der er synkron undervisning i de læste fag, og uger med virtuel, asynkront tilrettelagt undervisning.   

Hvert semester planlægges der med tre fremmødeseminarer, der alle er placeret torsdag, fredag og lørdag. De øvrige studieuger tilrettelægges undervisningen virtuelt og asynkront.

I de virtuelle undervisningsuger er undervisningen struktureret med udgangspunkt i samarbejde og kollaboration i studiegrupper. Studiegrupperne dannes på hvert moduls første seminar. 

Uddannelsen indeholder tre praktikforløb

Praktikken er placeret i januar-februar på uddannelsens 2., 4. og 6. semester, dog med en enkelt praktikuge placeret i efteråret forud.

Fremmødeseminarier

Seminarerne bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
laerer@pha.dk
7248 3302

3 seminarer a 3 mødedage pr. semester

Seminardatoer

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Det er muligt at læse meritlæreruddannelsen på e-læringsorganisering, ligesom det er muligt at kombinere e-læring og fremmødeundervisning. 

Det er ligeledes muligt at læse enkeltfag som e-læring.

Kontakt

Käte Thaisen Akselsen (kta)

Lektor og uddannelseskoordinator
Læreruddannelsen
Roskilde