Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Dagtilbudsledelse

For dig der bedriver ledelse på dagtilbudsområdet og understøtter realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Det får I, når I samarbejder med os

På Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, arbejder vi med efter- og videreuddannelse og forskning i ledelse. 

Med afsæt i den politiske aftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” er der afsat 165 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklingen designes til forvaltningen, faglige ledere og faglige fyrtårne i form af læringsdage, læringsforløb og diplommoduler med henblik på at understøtte realiseringen af den styrkede læreplan. 

Læs mere om de styrkede læreplaner her

  • Hvordan leder og udvikler vi læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse?
  • Hvordan skaber vi en evaluerende pædagogisk praksis, som befordrer en professionel refleksion og systematisk udvikler den professionelle dømmekraft?

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Med udgangspunkt i praksisudfordringer og teoretisk viden skaber vi sammen udviklingsviden gennem dialoger og afprøvning af nye tiltag.

Diplomuddannelsen i Ledelse hos Professionshøjskolen Absalon er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i høj kvalitet. I Center for Ledelse og Oplevelsesdesign lægger vi vægt på, at skabe trygge- og udfordrende læringsmiljøer, der skaber et læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde med både personlige og organisatoriske udfordringer.