Del

Diplomuddannelse i psykiatri

Diplomuddannelsen i psykiatri henvender sig professioner med en mellemlang videregående uddannelse, f.eks sygeplejersker, pædagoger socialrådgivere – der arbejder med psykiatriske problemstillinger.

Diplom i psykiatri er en kompetencegivende uddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle generelle, almene og faglige kvalifikationer med henblik på fordybelse i eget fagområde og refleksion over klinisk praksis.

Uddannelsen er erhvervsrettet, erfaringsbaseret og forskningstilknyttet og giver dig indsigt i den nyeste viden inden for psykiatriområdet, ligesom den giver dig mulighed for videreuddannelse på eksempelvis masterniveau.

Med en diplomuddannelse i psykiatri bliver du i stand til at varetage funktioner i kommunalt regi, i behandlingspsykiatrien eller i socialpsykiatrien.

Psykiatrien er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring. Derfor planlægger vi diplommodulerne i lyset af de vilkår, der eksisterer på en arbejdsplads. Det gør vi på en sådan måde at samtidig med at du går på arbejde har du mulighed for at uddanne dig.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Diplom i psykiatri uddannelsens moduler udbydes alle som netværkslæring. I netværkslæring foregår undervisningen i netværk, hvor både underviser og studerende er aktive deltagere. Netværkslæring kombinerer face to face aktiviteter med netbaserede aktiviteter og omvendt.

Underviseren planlægger, igangsætter, følger og justerer forløbet. Du skal deltage aktivt i netværket med andre studerende om de planlagte opgaver. Der vil være krav til udarbejdelse af delopgaver, der skal besvares indenfor en fastlagt deadline, hvor du skal vise dine refleksioner. Underviseren vil indgå i løbende diskussioner med dig og netværket. Derudover kan der forekomme individuel vejledning, som kan være dels procesvejledning, dels individuel vejledning i forbindelse med udformning af et produkt. Prøveformen varierer efter modulets indhold.

Det forventes at du er studieaktiv, både individuelt og i samarbejde med dine medstuderende. Vi forventer også, at du er studieaktiv i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og fx udarbejdelse af mindre eller større skriftlige opgaver m.m.

Praktiske informationer

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 8.000 kr.
  10 ECTS-point: 10.500 kr.
  15 ECTS-point: 13.000 kr.

  Klinisk vejleder: 12.500 kr.
  Der tages forbehold for prisændringer

 • Ansøgningsfrister
  Løbende - se under de enkelte moduler.
  Vi optager nye studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav

Minimum på niveau med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Min faglighed har fået et kvalitetsløft med en diplom- uddannelse i psykiatri

Mette Esmann
sygeplejerske

Læs mere