Gå til hovedindhold

Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring

Vi udvikler ny viden om mennesker i udsatte positioner, om sociale forandringer og socialt arbejdes organisering og om praksis.

Forskningsmiljøet adresserer temaet ‘Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring’.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at undersøge det dynamiske spændingsfelt mellem mennesker i udsatte positioner, sociale forandringer i velfærdssamfundet og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.

Forskningsmiljøet udvikler projekter på tværs af fagligheder og etablerede målgrupper. Projekterne tager afsæt i blandt andet velfærdsprofessionelle, borgere og frivilliges mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professionsfeltet. Målet er at skabe forsknings- og udviklingsprojekter med relevans for både socialrådgiveruddannelsen og praksis.

Forskningssatsningen er tematisk organiseret i fire centrale tematikker, som ofte udmøntes i tværgående forskningsprojekter:

1.  Det sociale arbejdes organisering, praksis og profession

2.  Børn, unge og familieliv i udsatte positioner

3.  Migration, mangfoldighed og socialt arbejde

4.  Inkluderende arbejdsfællesskaber

Signaturprojekter

Se flere af Center for Socialt Arbejdes projekter på UC Viden

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her