Gå til hovedindhold

Fokusområde Specialpædagogik

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i det specialpædagogiske område. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

I det pædagogiske arbejde med mennesker i udsatte positioner, så som mennesker med funktionsnedsættelse, mennesker med psykisk sårbarhed samt anbragte børn og unge, er der brug for særlige rammer og støtte, målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens – dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum, og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i en recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på videnbaserede indsatser og “lovende praksis”.