Del

Enkeltfag - under åben uddannelse

Har du brug for supplering til dit nuværende arbejde?

Enkeltfagsstudiet henvender sig både til uddannede lærere og andre, som vil efteruddanne sig i et bestemt fag. 

Alle fag kan tages via e-læring og som dagundervisning i Vordingborg og Roskilde .

-se hele udbudsplanen her

Er du allerede uddannet lærer er enkeltfagsstudiet et tilbud til dig, som vil efteruddanne dig. F.eks. fordi du har behov for at supplere din nuværende uddannelse med et nyt undervisningsfag, eller fordi du ønsker at blive opkvalificeret.

Enkeltfagsstudiet henvender sig også til dig, der ikke har gennemført en læreruddannelse. Det kan f.eks. være, fordi du har behov for undervisningskompetence i et bestemt fag for at kunne undervise på højskole, aftenskole, teknisk skole eller lignende.

Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

E-læring eller fremmødeundervisning

Det er muligt at læse enkeltfag som e-læring eller som fremmødeundervisning.
Læs mere om uddannelsen som e-læring her: Enkeltfag som e-læring - noget for dig?  

Du kan følge et eller flere fag

Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Du kan vælge at følge et enkelt fag eller flere; det er helt op til dig. Det vigtigste er, at du kan gøre det i dit tempo og efter dit behov.

Du skal være opmærksom på, at du ikke bliver folkeskolelærer ved at læse et enkelt fag. For at opnå generel undervisningskompetence skal du have en hel læreruddannelse eller meritlæreruddannelse.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på enkeltfagsstudiet – også hvis du tager uddannelsen via e-læring.

Betalingen sker semestervis forud. Den samlede betaling afhænger af antallet af fag/moduler, du skal læse. 

Pris pr. modul á 10 ECTS: 4.400,- kr. (vejl.)

Desuden vil der være udgifter til bøger, kopiering, print m.v. ekskursioner, studieture og lignende aftales på de hold og sker for egen regning.

Betales fag/moduler af et jobcenter, vil der desuden blive opkrævet et beløb svarende til taxameteret på uddannelsen.

Framelding

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til bln@pha.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig r modulets start, hæfter du ikke for deltagerbetalingen.
  • Hvis du framelder efter modulets start, hæfter du for deltagerbetalingen.
  • Betalingen er bindende, hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Uddannelsen giver faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for arbejdet som folkeskolelærer.

Søg om optagelse

Ansøgningen skal være uddannelsesstedet i hænde senest d. 1. april 2021