Del

Enkeltfag - under åben uddannelse

Har du brug for supplering til dit nuværende arbejde?

Enkeltfagsstudiet henvender sig både til uddannede lærere og andre, som vil efteruddanne sig i et bestemt fag. 

Alle fag kan tages via e-læring og som dagundervisning i Vordingborg og Roskilde .

I Vordingborg er der i fagene biologi, tysk, dansk og i specaliseringsmodulerne "kultur og sprog" samt "tværfagligt naturfag" undervisning en dag om ugen (torsdag)

-se hele udbudsplanen her

Er du allerede uddannet lærer er enkeltfagsstudiet et tilbud til dig, som vil efteruddanne dig. F.eks. fordi du har behov for at supplere din nuværende uddannelse med et nyt undervisningsfag, eller fordi du ønsker at blive opkvalificeret.

Enkeltfagsstudiet henvender sig også til dig, der ikke har gennemført en læreruddannelse. Det kan f.eks. være, fordi du har behov for undervisningskompetence i et bestemt fag for at kunne undervise på højskole, aftenskole, teknisk skole eller lignende.

Enkeltfag kan også være det første skridt for den uuddannede lærer i folkeskolen ind i en læreruddannelse.

Du kan følge et eller flere fag

Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Du kan vælge at følge et enkelt fag eller flere; det er helt op til dig. Det vigtigste er, at du kan gøre det i dit tempo og efter dit behov.

Du skal være opmærksom på, at du ikke bliver folkeskolelærer ved at læse et enkelt fag. For at opnå generel undervisningskompetence skal du have en hel læreruddannelse eller meritlæreruddannelse.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på enkeltfagsstudiet – også hvis du tager uddannelsen via e-læring.

Fagene i uddannelsen er modulopdelt og som enkeltfagsstuderende kan du vælge:

  1. moduler, der retter sig mod undervisningskompetence i grundskolens fagrække.
  2. moduler i lærernes grundfaglighed: Elevens læring og udvikling, undervisningskendskab og -kompetencer, herunder almen didaktik og it som pædagogisk redskab, specialpædagogik samt undervisning af tosprogede

Hvert undervisningsfag er opdelt i basismoduler og specialiseringsmoduler alle med praksistilknytning. Moduler af 10 ECTS points

Lærernes grundfaglighed er opdelt basismoduler og specialiseringsmoduler af 10 ECTS point

Pris pr. modul á 10 ECTS : 4.400,- kr.

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Der vil blive udarbejdet en individuel uddannelsesplan efter optagelsen.

Uddannelsen udbydes i Roskilde og Vordingborg som dagundervisning og i Roskilde som E-læring.

Åbent hus på læreruddannelsen
5. november 2018 - 7. november 2018
Overvejer du at uddanne dig til lærer?
Så kig forbi og hør mere om uddannelsen og dine forskellige muligheder ved åbent hus.

Tilmelding

Du tilmelder dig enkeltfag ved at indsende nedenstående ansøgningsskema:

  • Ansøgningsskema til enkeltfag på læreruddannelsen kan fidens her ultimo oktober 2018

Ansøgningsfrist: 1. april. 

 

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Cxense Display