Del

SCI-TEK Lærer

Talentlinje med fokus på Science og teknologi

For dig der drømmer om at uddanne fremtidens Niels Bohr eller Inge Lehmann

SCI-TEK er for dig, som er vild med matematik, naturfag og teknologi, og som gerne lægger en ekstraordinær indsats i det, du brænder for.

SCI-TEK er for dig, der ønsker at formidle såvel naturens som menneskehedens vidundere til fremtidens elever, og som ser en spændende professionel udfordring i at identificere og opdyrke elevernes talenter. 

Hvad består talentlinjen SCI-TEK af:

I tillæg til de almindelige krav til dig som lærerstuderende, stiller talentlinjen følgende særlige krav til dig:

  • Du skal vælge og bestå undervisningsfaget matematik (4-10 klassetrin), samt yderligere mindst ét af følgende naturvidenskabelige undervisningsfag: Biologi, fysik/kemi eller geografi
  • Du skal gennemføre specialiseringsmodulet ‘Teknologi & engineering’, derudover skal også gennemføre enten ‘Design & programmering’ eller ’Teknologiforståelse’
  • Du skal gennemføre det særlige projektforløb (værkstedsbåndet) på 30 ECTS, som løber igennem hele uddannelsen, og der giver dig en unik mulighed for at knytte dine undervisningsfag sammen og blive specialist i naturvidenskab. Forløbet afsluttes med en særlig portfolioprøve, som er en forudsætning for, at talentforløbet er gennemført på vellykket vis.m
  • Du skal gennemføre noget af din praktik på særligt udvalgte skoler, som særligt satser på naturvidenskabelig og/eller teknologisk undervisning

Hvorfor søge om at komme på talentlinjen SCI-TEK:

SCI-TEK stiller større krav til dig som studerende, men profilen giver også nogle ekstraordinære muligheder under og efter din uddannelse:

  • Du får ’Talenvejleder-uddannelsen’ i samarbejde med ASTRA - Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed
  • Du får mulighed for at komme på spændende studieture og være med til at arrangere og komme på Science camps.
  • Du får godskrevet de ekstraordinære studieelementer på dit eksamensbevis
  • Du opnår ’udmærkelse’ på eksamensbeviset, hvis du gennemfører alle talentlinjens elementer og afslutter hele uddannelsen på normeret tid
  • Og ikke mindst får du en særdeles eftertragtet lærerprofil, som næsten giver dig garanti for et job, så snart du er færdig med uddannelsen.

Hvordan bliver du udvalgt til talentlinjen SCI-TEK:

  • For at blive udvalgt til SCI-TEK skal du – ud over læreruddannelsens almindelige optagelseskrav – godkendes til profilen på baggrund af en praktisk optagelsesprøve med fokus på din evne til at arbejde innovativt og tværfagligt med naturfag og teknologi (prøven gennemføres efter, at du er blevet optaget på læreruddannelsen).

Har du med højt fagligt niveau inden for uddannelsens normerede studietid gennemført alle aktiviteter på talentforløbet herunder bestået prøven i portefølje på 7. semester, vil du få anført:

1) Udmærkelse på eksamensbeviset.

2) Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset.

3) Talentforløb med ekstra ECTS-point (European Credit Transfer System) på eksamensbeviset.

Adgangskrav

Adgangskravene til den naturvidenskabelige talentlinje på læreruddannelse er de samme som til den ordinære læreruddannelse.

Derudover skal du have bestået faget
Matematik på B niveau

og du skal kunne vælge mindst ét af følgende undervisningsfag: 
Biologi
Geografi
Fysik/kemi

og du skal:
Godkendes til profilen på baggrund af en praktisk optagelsesprøve med fokus på din evne til at arbejde innovativt og tværfagligt med naturfag og teknologi (prøven gennemføres efter, at du er blevet optaget på læreruddannelsen

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg.

Opfylder du ikke fagkravet om fysik eller kemi?

Er du interesseret i SCI-TEK profilen, men opfylder du ikke fagkravet i fysik eller kemi, tilbyder vi et kompetencetilpasningsforløb, som giver kompetencer i netop disse fag.

Læs mere her