Gå til hovedindhold

Idræt

Idræt i naturen? I idrætshallen? I et projekt om sundhed?

Idræt er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Vil du være den inspirerende idrætslærer, der får eleverne op af stolene og motiveret til fysisk aktivitet sammen - såvel i idrætsfaget som i andre fag og sammenhænge? 

I idræt lærer du at designe, afprøve og evaluere varierede undervisningsforløb tilpasset til elever i skolen med forskellige baggrunde, interesser og erfaringer.

Du lærer at opstille mål for din undervisning, at vælge og udvikle aktiviteter og at argumentere for dine valg i en undervisningssammenhæng. Herigennem uddanner du dig til en professionel idrætslærer. 

Glæden ved at mestre nye bevægelser, at være en del af et fællesskab og at føle sig sund og energisk er nogle af de positive effekter, som idræt tilbyder mennesker i alle aldre. Særligt for børn, betyder det meget for udvikling og koncentrationsevne at bruge sig selv fysisk i skoledagen, såvel i idræt som i mange af skolens øvrige fag.

Studerende i gymnastiksal

Du bliver klædt på til at føre børn og unge godt ind i idrættens mangfoldige verden gennem undervisning i idrætsfaglig teori og i metoder til, hvordan du kan omsætte teorien til praktiske og fysiske øvelser. 

Din faglige og personlige udvikling vil følges ad på studiet, fx når du:

  • skaber en spændende leg, der udvikler fællesskabet på holdet og mærker holdkammeraternes glæde og begejstring under deltagelsen
  • udvikler en dansekoreografi i en gruppe og fremfører den, så dine medstuderende kan give feedback
  • finder gode løbemønstre i et boldspil, der resulterer i et godt sammenspil på holdet
  • udfører spring i redskabsforløbet med sikker modtagning fra medstuderende 
  • holder et oplæg om fysiologi og træningslære suppleret af praktiske træningsøvelser
  • kommer tæt på naturen, når du arbejder med idrætsaktiviteter i det fri                

Ud over din egen udvikling til en dygtig og inspirerende idrætslærer, kan du netop også være med til at udvikle børn og unge igennem idrætsfaget.

Der vil være mulighed for aldersspecialisering, idræt i 1.-6. klasse og/eller 4.-9. klasse.

Svømmelærer

Svømmelærer?

Du har mulighed for at tilvælge et valgfag som svømmelærer, hvis du ønsker at supplerer din profil med dette.
Svømmelæreruddannelsen er på 5 ECTS

Flere veje til at blive idrætslærer

På Absalon kan du studere idræt både som dagundervisning og e-læring: 

  • Som et af dine tre undervisningsfag på den fulde læreruddannelse 
  • Som talentlinjen Sport- og bevægelsesprofil. Talentlinjen læses som dagundervisning
  • Som del af den Internationale Talentlinje (kun Vordingborg)
  • Som Åben Uddannelse: meritlærer og enkeltfag

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen samt have bestået: Idræt B eller Dans B.