Gå til hovedindhold

Sprogprofil - med mulighed for at vælge spansk som undervisningsfag

Har du flair for sprog og formidling? Så er her muligheden for at vinkle din læreruddannelse inden for netop sprog. 

Følger du profilen, vil du efter endt læreruddannelse have:

  • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
  • Ekspertise og undervisningskompetence inden for fremmedsprog, som skolen har brug for i styrkelsen af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • Undervisningskompetence i 3 af følgende undervisningsfag; fransk, tysk, engelsk, dansk og – som noget helt særligt i Danmark – spansk
  • Indsigt i de kulturer og samfund, som fremmedsprogene knytter sig til
  • En unik mulighed for at skabe synergi mellem profilens sprogfag og blive et fyrtårn i skolen inden for fremmedsprog.