Gå til hovedindhold
Holdundervisning

Diplomuddannelse Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Ønsker du at blive vejleder - eller er du det allerede og ønsker at styrke dit fagprofessionelle afsæt i vejledningen af unge og voksne om valg af uddannelse og job?

At vælge sine veje i uddannelse, job og karriere er en livslang opgave. Derfor er der i et utal af skole-, uddannelses- og jobmæssige sammenhænge brug for vejledning og professionelle vejledere.

I de mange valg og overgange, som unges og voksnes uddannelses- og arbejdsliv kan omhandle, skal du som professionel vejleder kunne tilbyde den støtte, den samtale, de aktiviteter og den læring, der gavner dem, du vejleder. Du skal medvirke til, at de vejledte får nye perspektiver og ser nye muligheder, når det gælder fremtidens veje og valg.

Det får du ud af uddannelsen

Med diplomuddannelsen bliver du rustet til at agere i vejledningens spændende og alsidige arbejdsfelt. Du får desuden rig lejlighed til at udforske og dygtiggøre dig inden for de specifikke vejledningsopgaver og –temaer du særligt interesserer dig for.

Du kan som nuværende eller kommende vejleder bruge diplomuddannelsen til de vejledningsopgaver og målgrupper, der er indeholdt i bl.a,:

 • Folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler.
 • Jobcentre og den kommunale ungeindsats.
 • Den forberedende grunduddannelse.
 • Ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser.
 • Virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer.
 • Frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne.
 • It-baseret vejledning.
 • Særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper.

Uddannelsens opbygning

Den samlede Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6-7 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år.

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)
 • To - tre valgfrie moduler (i alt 15  ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Målgruppe

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er både rettet mod den private og den offentlige sektor. Uddannelsen er attraktiv for dig, som til daglig arbejder med vejledning eller har et ønske om det på eksempelvis:

 • En uddannelsesinstitution
 • Et studievalgscenter
 • I Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • I et jobcenter, en a-kasse eller faglig organisation
 • I en HR-afdeling
 • Inden for kriminalforsorgen
 • En efterskole, en produktionsskole eller en højskole

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Praktisk information

Kontakt

Kamilla Victoria Palsgaard (kavp)

Lektor og uddannelseskoordinator
Center for Skole og Læring
Roskilde