Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Demensvejleder

Bliv opkvalificeret indenfor demensområdet og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med demente og deres pårørende.

På Absalon tilbyder vi et uddannelsesforløb som som demensvejleder. Modulerne er designet for at sundhedsprofessionelle fx Social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker o. lign. kan varetage en funktion som demensvejledere på kommunernes ældre- og plejeboliger samt ex. på åbne aktivitets- og træningscentre. Demens Vejledernes opgaver kunne i den daglige praksis være at støtte, kvalificere og udvikle kollegers og egen opgaveløsning i forhold til borgere med demens og deres pårørende. 

Formålet med opkvalificeringen er, at klæde de kommende demensvejledere fagligt på til at indgå i det tværprofessionelle samarbejde, med en helhedsorienteret forståelse af demenssygdomme og indsatser i sygdomsforløbet. Herudover, at formidle og dokumentere praksis til kolleger og samarbejdspartnere, ud fra relevante teorier, metoder, modeller og strategier.

Uddannelsesdesign

Professionshøjskolen Absalon tilbyder et skræddersyet uddannelsesforløb med vægt på at udvikle deltagernes viden om demens og kompetencer i praksis. Det foreslåede uddannelsesforløb tilrettelægges som et kompetencegivende uddannelsesforløb på 3 moduler, med afsæt i den sundhedsfaglige diplomuddannelse og udgør i alt 20 ECTS. 

De 3 moduler tilrettelægges med henholdsvis 20, 20 og 40 lektioner, fordelt på 3, 3 og 6 undervisningsdage, med plads til undersøgelse og træning mellem undervisningsdagene, så  du som deltager får mulighed for at afprøve teorier, metoder og redskaber i praksis, gennem hele forløbet. Ud over den planlagte undervisning tilbydes der vejledning i forbindelse med den afsluttende prøve efter hvert modul, og der må også forvente egen forberedelsestid.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Når du har gennemført de tre moduler får du et diplom som demensvejleder. Hvis du ønsker at udbygge din uddannelse yderligere, kan du fortsætte med en fuld diplom med fokus på demensområdet. De tre moduler fra demensvejlederuddannelsen, indgår som moduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. 

Studieforberedende dage

Til deltagere der ikke opfylder de formelle krav til optagelse på diplommoduler, foreslår vi, at deltagerne tilmelder sig forløbet med 2 studieforberedende dage på i alt 12 undervisningslektioner, der har til formål at forberede deltagernes realkompetencevurdering og kvalificere deltagerne til at studere på diplomniveau. 

Læs mere her

Praktisk information

Kontakt en konsulent