Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Har du ambitioner om at blive leder eller er du det allerede og har brug for at blive klædt bedre på til rollen?
Med en Diplomuddannelse i Ledelse får du en lang række konkrete redskaber der gør dig i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som leder.

Flere steder
Diplomuddannelse
Uddannelsesforløb

Dagtilbudsledelse

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten af ledelsen på dagtilbudsområdet sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Sundhedsledelse

For dig varetager sundhedsfaglige ledelsesopgaver og ønsker praksisnær udvikling af dine kommunikations- og faciliteringskompetencer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

På dette uddannelsesforløb kigger vi indad i dig og din ledelse, og hvordan du indgår i relationer – og vi kigger udad ift., hvordan du via facilitering af processer kan navigere i de spændingsfelter, der opstår i grupper.

Vi arbejder med relationelle processer løbende gennem styrkelse af relationelle kompetencer.

Vi undersøger og træner, hvordan du kan forholde dig til det relationelle rum – via selv- og medledelse.

Vi arbejder med modet til at lede igennem relationerne, bl.a. ved øget forståelse af vores tankemønstre og af, hvordan vores tanker påvirker vores handlinger og relationer. Uddannelsesforløbet inviterer dig til at gå tæt på dig selv, så vær forberedt på at se dig selv og dine mønstre i øjnene.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Campus Slagelse
Modul
-

Ledelse af social kapital

Social kapital er, ligesom økonomisk kapital, en ressource, du bevidst kan bruge i din ledergerning. Med den kan du facilitere det helhedsorienterede samarbejde om jeres kerneopgave på tværs af organisationen, i de enkelte enheder og mellem leder og medarbejder.

Hvad er social kapital, tænker du måske? Det er menneskene – relationerne – i din organisation. Vi er nemlig hinandens forudsætninger for at skabe løsninger, der virker. Samarbejdet skaber en innovativ, produktiv, kvalitetsorienteret og effektiv organisation.

Campus Roskilde
Modul
-

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Campus Holbæk
Modul
-

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Campus Roskilde
Modul
-

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Campus Næstved
Modul
-

Organisation, udvikling og samskabelse

På modulet vil du som leder udvikle dine praktiske og analytiske kompetencer som leder, så du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem de mange processer som former ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på en realisering af din organisations mål.

Turbo forløb - På Midtsjælland
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Næstved
Modul
-

Strategisk ledelse

På modulet vil du som leder lære at anvende den præsenterede teori i dit arbejde med strategiske processer. Derudover vil du udvikle dine evner, så du kan bidrage til og gennemføre strategiske processer i egen organisation, og i den forbindelse kunne initiere og lede strategiske processer med henblik på udvikling og fornyelse.

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver, for at se på hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis.

Campus Næstved
Modul

På modulet vil du som leder have fokus på din identitet som leder. Hvem er du som leder?
Hvilken betydning har din person for dit lederskab?
Hvordan leder du professionelt i det organisatoriske krydspres, du uundgåeligt står i?

Du lærer også at blive opmærksom på kommunikationens skabende kraft, så du kan lede, facilitere og skabe mening gennem din kommunikation.

Skoleledelse
Modul
-

Det personlige lederskab og forandring

På modulet vil du som leder have fokus på din identitet som leder. Hvem er du som leder?
Hvilken betydning har din person for dit lederskab?
Hvordan leder du professionelt i det organisatoriske krydspres, du uundgåeligt står i?

Du lærer også at blive opmærksom på kommunikationens skabende kraft, så du kan lede, facilitere og skabe mening gennem din kommunikation.

Campus Holbæk
Modul