Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Flere steder
Diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien.

Flere steder
Diplomuddannelse

Vil du arbejde med ledelse inden for produktions- eller projektsammenhænge eller drømmer du om at være rådgiver eller konsulent?,

Med Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion får du en spændende og specialiseret videreuddannelse, der kombinerer teoretisk viden med praktiske færdigheder.

Uddannelsen fokuserer på tre nøgleområder: Innovation, produktoptimering, produktudvikling, der giver dig en bred vifte af kompetencer og gør dig i stand til at navigere i komplekse udfordringer inden for kvalitet, teknik og miljø i en virksomhed eller kommune.

Flere steder
Diplomuddannelse
-

Separationsprocesser

Modulet beskæftiger sig med udvælgelse af den rette sekvens af enhedsoperationer til oprensning af produkter fra både bioteknologiske og kemiske analyser, samt udvikle egen forståelse for oprensningsstrategi.

Campus Kalundborg
Modul
-

Robotteknologi

Robotteknologi er modulet for dig, der ønsker at blive undervist med udgangspunkt i en 6-akset robotarm og lave beregninger af de fysiske kræfter, der har indflydelse på en robot i arbejde.

Campus Kalundborg
Modul
-

Maskinteknologi

Bliv klædt på til at kvalitetssikre industrielle maskinanlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.
Herunder også at forstå sammenhænge mellem maskinanlæg og tilknyttede automationsfunktioner.

Campus Kalundborg
Modul

Modulet vil indeholde en grundlæggende gennemgang af relevant teori og udvalgt basisviden. For eksempel PID-regulering, andre reguleringsprincipper og praktiske regulatorindstillinger. Modulet kan evt. indeholde en laboratoriedel, hvor de teoretiske dele eksemplificeres og forankres i praktiske øvelser.

Campus Kalundborg
Modul
-

Objektorienteret Scada

Dette modul er for dig, der ønsker at blive klogere på SCADA-implementering med udgangspunkt i en eller flere SCADA-platforme.

Campus Kalundborg
Modul
-

Bioorganisk kemi

Bioorganisk kemi (biokemi) giver viden og forståelse om bioorganiske begreber, biomolekyler, deres funktion og opbygning samt deres anvendelse, hvilket er grundlæggende for arbejdet i det bio- og procesteknologiske fagområde.

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende bioorganiske stofgrupper (nukleinsyrer, proteiner, lipider, kulhydrater) og deres biologiske funktion samt med isomeri-forhold og metabolisme.
Der fokuseres på modulet i sammenhængen mellem de teoretiske forhold og praktiske situationer, hvor bioorganisk kemi kommer i anvendelse.

Den studerende vil blandt andet tilegne sig værktøjer til at kunne udføre beregninger inden for enzymkinetik og energiomsætning i levende celler samt vælge og begrunde relevant bioorganiske løsninger til praksisnære problemstillinger.

Campus Kalundborg
Modul
-

Almen kemi

Almen kemi er en forudsætning, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion inden for det bio- og procesteknologiske område. Derfor er dette modul vigtigt for alle, der arbejder indenfor denne branche.

Modulet beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende fysisk-kemiske elementer: reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi. Der fokuseres på anvendelse af teoretiske beregninger på praktiske problemstillinger, hvor de fysisk-kemiske begreber kommer i anvendelse.

Der fokuseres på anvendelse af teoretiske beregninger på praktiske problemstillinger, hvor de fysisk-kemiske begreber kommer i anvendelse.

Efter modulet vil den studerende blandt andet have kompetencerne til at:

Anvende relevante fysiske og kemiske begreber til beregning af resultater fra analytisk eller andet eksperimentelt arbejde samt samarbejde med andre kan bidrage med en fysisk-kemisk tilgang til løsningsforslag.

Campus Kalundborg
Modul
-

Regulering

Regulering er modulet for dig, der ønsker at tilegne sig ny viden om udviklingen inden for regulering og optimering af procesanlæg. Desuden bliver du klædt på til at kunne rådgive om forskellige reguleringsmuligheder.

På dette modul vil du lære om forskellige reguleringsprincipper og optimeringsmetoder og blive i stand til at kunne gennemføre, analysere og dokumentere effekten af en given optimering. Du vil lære om de nye trends i industrien og få en forståelse for, hvad den udvikling betyder for automatisering af procesanlæg.

Campus Kalundborg
Modul
-

Internet of Things i anvendelse

Dette modul er for dig, der ønsker at udvide din viden omkring IoT arkitektur og trends inden for IoT løsninger.

På modulet arbejdes der med IoT arkitektur - 4 eller 5 lags model, f.eks. Gartners IoT Reference model, trends inden for IoT løsninger, etik samt forretningsmæssig anvendelse af IoT løsninger. Desuden introduceres du til IoT Artificial Intelligens, IoT sensorer, IoT kommunikation, Cloud computing, IoT Data samt IoT sikkerhed

Campus Kalundborg
Modul
-

Anvendt matematik

Anvendt matematik er vigtig grundlæggende viden, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion indenfor det bioteknologiske område.

På modulet anvendt matematik bliver der fokuseret på sammenhængen mellem de teoretiske beregninger og praktiske situationer, hvor de matematiske begreber kommer i anvendelse.
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden som: Talforståelse, ligninger, forståelse for grafisk præsentation og funktioner.

Efter modulets afslutning vil den studerende, blandt andet, have tilegnet sig viden og kompetencer til at anvende relevante matematiske begreber til beregning af resultater fra analytisk, eller andet eksperimentelt arbejde, samt vælge og begrunde relevante matematiske løsninger til praksisnære problemstillinger.

Campus Kalundborg
Modul