Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Flere steder
Diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien.

Flere steder
Diplomuddannelse
-

Separationsprocesser

Modulet beskæftiger sig med udvælgelse af den rette sekvens af enhedsoperationer til oprensning af produkter fra både bioteknologiske og kemiske analyser, samt udvikle egen forståelse for oprensningsstrategi.

Campus Kalundborg
Modul
-

Proteinoprensning

Modulet Proteinoprensning består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af metoderne. Dette giver den studerende viden og kompetencer, de kan tage direkte med ud på deres arbejdsplads i den bioteknologiske branche.

De anvendte metoder omfatter fraktionering af cellebestanddele ved centrifugering og proteinfraktionering ved hjælp af fældning, ionbytningskromatografi og gelfiltreringskromatografi.

Endvidere vil deltagerne komme til at udføre fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktiviteter. Renheden af det oprensede protein og dets molvægt bestemmes ved hjælp af gelelektroforese.

Efter endt modul vil den studerende have tilegnet sig viden og kompetencer til at håndtere og anvende kvantitative bestemmelser af proteinindhold og enzym- aktivitet samt selvstændigt planlægge og gennemføre en sekvens af proteinoprensningsoperationer og kvantificeringsmetoder.

Campus Kalundborg
Modul
-

Enzymteknologi

Vil du udvide din viden indenfor enzymteknologi i din hverdag, eller ønsker du at arbejde mere med enzymer i den bio- og kemiteknologiske industri, er dette modul skræddersyet til dig.

På modulet vil der blive arbejdet i dybden med enzymteknologien og dets mange muligheder.

Du vil blandt andet stifte bekendtskab med følgende emner: Enzymkinetik, indvirkningen af pH, temperatur, ionstyrke, inhibitorer mv. på hastigheden af en enzymkatalyseret reaktion, enzymstabilitet, enzymproduktion og –oprensning, samt anvendelse af immobiliserede enzymer.

Når du har færdiggjort modulet enzymteknologi, kan du tage din nye viden med ud på din arbejdsplads og bruge den i din hverdag. Du vil blandt andet have tillært dig færdigheder omkring virkningen af centrale parametres betydning for enzymers reaktionshastighed samt formidle viden om enzymteknologi til samarbejdspartnere.

Campus Kalundborg
Modul
-

Mikrobiologi og fermenteringsteknologi

Ønsker du at udvide din viden og kompetencer inden for gæring, mikrobiel vækst, gennemførsel af fermenteringsproces og meget mere, er modulet mikrobiologi og fermenteringsteknologi et godt valg.

Der vil på modulet blive arbejdet med alt fra opstille simple støkiometriske ligninger for vækst og produktdannelse til vurdere anvendelsen af forskellige enhedsoperationer til downstream processing samt planlægge, gennemføre og beskrive eksperimentelt arbejde i relation til fermenterings-processer og gæring i laboratorieskala. Alt sammen med henblik på, at du kan tage dine nye kompetencer med videre, direkte ud på din arbejdsplads.

Efter modulets afslutning vil den studerende kunne planlægge, gennemføre og beskrive eksperimentelt arbejde, i relation til gæringsprocesser i laboratorieskala. Desuden vil den studerende beregne og udvælge vigtige parametre for vækst og produktdannelse ved anvendelse af eksperimentelle målinger.

Campus Kalundborg
Modul