Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Flere steder
Diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien.

Flere steder
Diplomuddannelse
-

Mikrobiologi og fermenteringsteknologi

Ønsker du at udvide din viden og kompetencer inden for gæring, mikrobiel vækst, gennemførsel af fermenteringsproces og meget mere, er modulet mikrobiologi og fermenteringsteknologi et godt valg.

Der vil på modulet blive arbejdet med alt fra opstille simple støkiometriske ligninger for vækst og produktdannelse til vurdere anvendelsen af forskellige enhedsoperationer til downstream processing samt planlægge, gennemføre og beskrive eksperimentelt arbejde i relation til fermenterings-processer og gæring i laboratorieskala. Alt sammen med henblik på, at du kan tage dine nye kompetencer med videre, direkte ud på din arbejdsplads.

Efter modulets afslutning vil den studerende kunne planlægge, gennemføre og beskrive eksperimentelt arbejde, i relation til gæringsprocesser i laboratorieskala. Desuden vil den studerende beregne og udvælge vigtige parametre for vækst og produktdannelse ved anvendelse af eksperimentelle målinger.

Campus Kalundborg
Modul
-

Anvendt matematik

Anvendt matematik er vigtig grundlæggende viden, når der arbejdes med problemstillinger i forbindelse med analysearbejde og produktion indenfor det bioteknologiske område.

På modulet anvendt matematik bliver der fokuseret på sammenhængen mellem de teoretiske beregninger og praktiske situationer, hvor de matematiske begreber kommer i anvendelse.
Modulet beskæftiger sig med grundlæggende matematiske discipliner inden for naturvidenskabelig basisviden som: Talforståelse, ligninger, forståelse for grafisk præsentation og funktioner.

Efter modulets afslutning vil den studerende, blandt andet, have tilegnet sig viden og kompetencer til at anvende relevante matematiske begreber til beregning af resultater fra analytisk, eller andet eksperimentelt arbejde, samt vælge og begrunde relevante matematiske løsninger til praksisnære problemstillinger.

Campus Kalundborg
Modul
-

Maskinteknologi

Bliv klædt på til at kvalitetssikre industrielle maskinanlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.
Herunder også at forstå sammenhænge mellem maskinanlæg og tilknyttede automationsfunktioner.

Campus Kalundborg
Modul
-

Proteinoprensning

Modulet Proteinoprensning består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af metoderne. Dette giver den studerende viden og kompetencer, de kan tage direkte med ud på deres arbejdsplads i den bioteknologiske branche.

De anvendte metoder omfatter fraktionering af cellebestanddele ved centrifugering og proteinfraktionering ved hjælp af fældning, ionbytningskromatografi og gelfiltreringskromatografi.

Endvidere vil deltagerne komme til at udføre fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktiviteter. Renheden af det oprensede protein og dets molvægt bestemmes ved hjælp af gelelektroforese.

Efter endt modul vil den studerende have tilegnet sig viden og kompetencer til at håndtere og anvende kvantitative bestemmelser af proteinindhold og enzym- aktivitet samt selvstændigt planlægge og gennemføre en sekvens af proteinoprensningsoperationer og kvantificeringsmetoder.

Campus Kalundborg
Modul