Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Den sociale diplomuddannelse giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Diplom i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig den nyeste viden inden for beskæftigelsesområdet, med fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og en forståelse for den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen skal fungere i.

Flere steder
Diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Flere steder
Akademiuddannelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for det socialfaglige område.

Flere steder
Akademiuddannelse

Arbejder du med borgere ramt af hjemløshed – eller borgere, som er i risiko for at blive ramt af hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen mod hjemløshed.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Absalon arbejder med at løfte og styrke kvalitet på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi arbejder med temaer som eksempelvis inddragelse, samtaler med børn, unge og familier, tværfagligt samarbejde, systematisk sagsbehandling, misbrug, seksuelle overgreb og teorier og metoder i forhold til udsatte børn og unge.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Praktikvejledning for socialrådgivere

Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – eller har du lyst til at blive det?

Ved at modtage studerende i praktik får du en unik mulighed for at få indblik i den nyeste udvikling inden for dit område og reflektere over din praksis.

Med dette modul får du viden og redskaber til at varetage opgaven sådan, at både du selv, din praktikant samt din arbejdsplads oplever praktikforløbet som både givende og udviklende for det daglige sociale arbejde og samarbejde.

Campus Slagelse
Modul
-

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Campus Roskilde
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Roskilde
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Roskilde
Modul