Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Den sociale diplomuddannelse giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Diplom i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig den nyeste viden inden for beskæftigelsesområdet, med fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og en forståelse for den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen skal fungere i.

Flere steder
Diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Flere steder
Akademiuddannelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for det socialfaglige område.

Flere steder
Akademiuddannelse

Arbejder du med borgere ramt af hjemløshed – eller borgere, herunder unge som er i risiko for at blive ramt af hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen mod hjemløshed.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder: Søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. For ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle praksis mod recovery-orienteret rehabilitering.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børnekataloget

For dig der vil arbejde mere videnbaseret i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne på børne- og ungeområdet.

Formålet med Børnekataloget er at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne for udsatte børn og unge og deres familier. Kursustilbuddet, som består af videnskurser (1 dag), metodekurser (3 dage) og praksiskurser (5 dage) er udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere. Kurset tilrettelægges på et formøde mellem ledelse og kursusleverandør. Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Campus Roskilde
Modul
-

Bio psyko-social rehabilitering

Vil du styrke dine kompetencer inden for rehabilitering og skabe de bedste rammer for borgere, der kæmper med psykiske og sociale vanskeligheder?

Arbejdet med recovery og rehabilitering kræver en helhedsforståelse af borgeren, hvor både inddragelse af borgeren og borgerens netværk er helt centralt i arbejdet. Derfor spiller relationel koordinering og tværprofessionelt arbejde også en stor rolle i dit arbejde.

Campus Roskilde
Modul
-

Psykosocial Rehabilitering

Dette modul er særligt tilrettelagt for dig, som arbejder som sagsbehandler.

På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer til at anvende den recovery-orienteret rehabiliterende tilgang i praksis som sagsbehandler på myndighedsområdet.

Du kommer på modulet til at arbejde med, hvordan det recovery-orienterede rehabiliterende perspektiv konkret kan omsættes i sagsarbejdet med VUM 2.0 og i de enkelte sagsskridt fx sagsåbning, sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning.

Udover at eksemplificere den recovery-orienterede tilgang i de enkelte sagsskridt, har modulet fokus på tilgangens betydning for den professionelles rolle og for borgerens rolle i samarbejdet, herunder emner som samtale og kommunikation med borgeren, borgerperspektiv og borgerdrevne mål i sagsbehandlingen.

Campus Roskilde
Modul
-

Psykosocial Rehabilitering (Kursus)

Med dette kursus får du viden om recovery-orienteret rehabilitering og hvordan man konkret omsætter viden om fx CHIMES i praksis overfor en konkret målgruppe. Kurset har derudover fokus på anvendelsen af metoderne CTI og ICM i et recovery-orienteret og rehabiliterende perspektiv.

Campus Roskilde
Kursus

Arbejdet med børn, unge og voksnes seksualitet i det pædagogiske felt handler om holdninger og mindset og om seksualpolitik med sigte på børnenes, de unges og borgernes kønsidentitet, seksualitet og livskvalitet.
Arbejdet som seksualvejleder rækker derfor både ind i relationen til børnene, de unge og de voksne – men også ind i den samlede organisation og ud i de eksterne samarbejder. Dit arbejde som seksualvejleder kalder derfor også på, at generel praksis udvikles i forhold til seksualvejledning

På dette modul får du bl.a kompetencer til at udvikle din egen og andres praksis som en del af den samlede indsats knyttet til seksualvejledningen.

Campus Vordingborg
Modul

Arbejdet med børn, unge og voksnes seksualitet i det pædagogiske felt handler om holdninger og mindset og om seksualpolitik med sigte på børnenes, de unges og borgernes kønsidentitet, seksualitet og livskvalitet.
Arbejdet som seksualvejleder rækker derfor både ind i relationen til børnene, de unge og de voksne – men også ind i den samlede organisation og ud i de eksterne samarbejder. Dit arbejde som seksualvejleder kalder derfor også på, at generel praksis udvikles i forhold til seksualvejledning.

Med dette kursus får du bl.a kompetencer til at udvikle din egen og andres praksis som en del af den samlede indsats knyttet til seksualvejledningen.

Campus Nykøbing F.
Kursus
-

Psykosocial Rehabilitering (Kursus)

Med dette kursus får du viden om recovery-orienteret rehabilitering og hvordan man konkret omsætter viden om fx CHIMES i praksis overfor en konkret målgruppe. Kurset har derudover fokus på anvendelsen af metoderne CTI og ICM i et recovery-orienteret og rehabiliterende perspektiv.

Campus Slagelse
Kursus
-

Bio psyko-social rehabilitering

Vil du styrke dine kompetencer inden for rehabilitering og skabe de bedste rammer for borgere, der kæmper med psykiske og sociale vanskeligheder?

Arbejdet med recovery og rehabilitering kræver en helhedsforståelse af borgeren, hvor både inddragelse af borgeren og borgerens netværk er helt centralt i arbejdet. Derfor spiller relationel koordinering og tværprofessionelt arbejde også en stor rolle i dit arbejde.

Campus Slagelse
Modul
-

Psykosocial Rehabilitering

Dette modul er særligt tilrettelagt for dig, som arbejder som sagsbehandler.

På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer til at anvende den recovery-orienteret rehabiliterende tilgang i praksis som sagsbehandler på myndighedsområdet.

Du kommer på modulet til at arbejde med, hvordan det recovery-orienterede rehabiliterende perspektiv konkret kan omsættes i sagsarbejdet med VUM 2.0 og i de enkelte sagsskridt fx sagsåbning, sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning.

Udover at eksemplificere den recovery-orienterede tilgang i de enkelte sagsskridt, har modulet fokus på tilgangens betydning for den professionelles rolle og for borgerens rolle i samarbejdet, herunder emner som samtale og kommunikation med borgeren, borgerperspektiv og borgerdrevne mål i sagsbehandlingen.

Campus Slagelse
Modul