Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Den sociale diplomuddannelse giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Diplom i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig den nyeste viden inden for beskæftigelsesområdet, med fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og en forståelse for den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen skal fungere i.

Flere steder
Diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Flere steder
Akademiuddannelse

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for det socialfaglige område.

Flere steder
Akademiuddannelse

Arbejder du med borgere ramt af hjemløshed – eller borgere, herunder unge som er i risiko for at blive ramt af hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen mod hjemløshed.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Absalon arbejder med at løfte og styrke kvalitet på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi arbejder med temaer som eksempelvis inddragelse, samtaler med børn, unge og familier, tværfagligt samarbejde, systematisk sagsbehandling, misbrug, seksuelle overgreb og teorier og metoder i forhold til udsatte børn og unge.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder: Søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. For ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle praksis mod recovery-orienteret rehabilitering.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Børnekataloget

For dig der vil arbejde mere videnbaseret i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne på børne- og ungeområdet.

Formålet med Børnekataloget er at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne for udsatte børn og unge og deres familier. Kursustilbuddet, som består af videnskurser (1 dag), metodekurser (3 dage) og praksiskurser (5 dage) er udbudt af Social- og Boligstyrelsen.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og kan derfor afholdelse gratis i egen organisation med 15-40 deltagere. Kurset tilrettelægges på et formøde mellem ledelse og kursusleverandør. Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Holbæk
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Holbæk
Modul
-

Psykosocial Rehabilitering

På dette diplommodul får du viden, færdigheder og kompetencer til at forstå rehabiliterings- og habiliteringsbegreberne i forhold til personer, der har psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser/vanskeligheder.

Du vil tilegne dig grundlæggende færdigheder i (re)habiliteringsteori og metodeanvendelse og grundlæggende kendskab til en samarbejdende tilgang til praksis samtidig med, at organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold inddrages.

På modulet er der også fokus på hvad et velfungerende borgersamarbejde indebærer, samt sammenhæng til arbejdet med den professionelles positioner.

Trekroner Forskerpark 4
Modul
-

Seksuelle overgreb

Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.

På modulet vil du få viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde forebyggende, identificerende og håndterende i forhold til seksuelle overgreb på børn og deres senfølger.

Modulet stiller skarpt på den socialfaglige og juridiske håndtering af sager, hvor seksuelle krænkelser indgår. Herudover kommer modulet omkring temaer såsom seksuelle overgreb set og forstået i relation til familier med anden kulturel baggrund , handicapområdet, normal og krænkende seksualitet hos børn og unge, når børn krænker børn, den svære børnesamtale, børns perspektiver i relation til krænkelser og traume samt senfølger efter seksuelle overgreb.
Der inddrages samtidig perspektiver på støtte af børn og unge efter overgrebssagens forløb set i relation til forældresamvær, møder mellem krænker og offer mm. Herunder fokus på det fremadrettede arbejde, når der ikke falder dom.

Campus Næstved
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Campus Roskilde
Modul
-

Samtaler med børn, unge og familier

Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.

På modulet vi du få viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Modulet vil blandt andet gøre dig i stand til at formidle praksisnære og faglige problemstillinger i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejledning for socialrådgivere

Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – eller har du lyst til at blive det?

Ved at modtage studerende i praktik får du en unik mulighed for at få indblik i den nyeste udvikling inden for dit område og reflektere over din praksis.

Med dette modul får du viden og redskaber til at varetage opgaven sådan, at både du selv, din praktikant samt din arbejdsplads oplever praktikforløbet som både givende og udviklende for det daglige sociale arbejde og samarbejde.

Campus Slagelse
Modul