Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Bliv læsevejleder for ungdomsuddannelser og få indgående viden og konkrete værktøjer til at indgå som faglig ressourceperson i forhold til udvikling af skolens skriftsprogsundervisning.

Med uddannelsen til læsevejleder i ungdomsuddannelser opnår du kompetencer inden for planlægning, udvikling og evaluering af læseindsatser, herunder analyse og vurdering af undervisningsmetoder, didaktik og faglig læsning og skrivning. 

Du bliver klædt på til rollen som vejleder med indgående viden om vejledningsteori og vil efter endt uddannelse kunne indgå i netværksarbejde med relevante aktører samt med kompetencen til at vejlede og undervise elever og kolleger.

Med forskningsbaseret viden som afsæt vil du få indsigt i afdæknings- og handlemuligheder i undervisningen for elever i skriftsprogsvanskeligheder, herunder specialpædagogiske støtte samt andre støtte og dispensationsmuligheder. 

Om uddannelsen

Uddannelsesforløbet er målrettet undervisere på ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen til Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af nedenstående to moduler fra den pædagogiske diplomuddannelses retning "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Herefter er du kvalificeret til at undervise voksne og unge med ordblindhed.

Hvis du ønsker en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse  med retningen "Undervisning og vejledning for unge og voksne", hvor du kvalificeres til læsevejleder for ungdomsuddannelserne skal du gennemføre nedenstående to retningsspecifikke moduler, + et valgfrit modul. Her anbefaler vi, at du vælger modulet "Læse- og skriveteknologi". Derudover skal du gennemføre de to gennemgående obligatoriske moduler  +  retningens afgangsmodul

Læs mere om uddannelsen to moduler og suppleringsmodulet herunder