Del
Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og udvikler gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde med jer

Nyheder

Indsigt i det fælles sprog på akutafdelingen kommer både personale og patienterne til gode
”De er langt mere trygge ved den hele opgave og har opnået et fælles sprog, som kommer både akutafdelingen og patienterne til gode,” siger Jesper…
Aktionsforskning på plejehjem
Ergoterapeut, chefkonsulent og forsker Mette Andresen har i et projekt, der inkluderer alle lollandske plejehjem, skabt små forandringer med stor…
Forbedringer til gavn for borgerne
Forbedringsmodellen er et godt redskab til at skabe forbedringer i praksis i sundhedsvæsenet. Sådan lyder det fra to tidligere deltagere på modul…
Hent flere
16. - 17. sep. 2021
Til dig der er nysgerrig på viden og gerne vil have inspiration til grundsmage, konsistens og smagsoplevelse når du laver mad til mange. Smagen er…
30. sep. - 14. okt. 2021
Få nye perspektiver, metoder og redskaber, der understøtter din kliniske undervisning.

På dette 3-dages kursus er vi nysgerrige på nye…
Flere tidspunkter
- set i et tværfagligt perspektiv

Bliv rustet til at styrke elevers og studerendes praktikforløb via facilitering af vejledning, kommunikation,…
10. - 18. nov. 2021
Opnå bredere kompetencer i ansvaret for medicinadministration og bliv opdateret med viden i relation til medicinhåndtering generelt.
27. okt. - 24. nov. 2021
På dette kursus får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den enkelte ældres ønsker og behov for et værdigt ældreliv.
17. nov. - 1. dec. 2021
Bliv opdateret med den sidste nye viden i relation til klinisk vejledning, sådan at du kan løfte de nye opgaver som kræves af en klinisk vejleder. …