Del
Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og udvikler gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde med jer

Nyheder

Aktionsforskning på plejehjem
Ergoterapeut, chefkonsulent og forsker Mette Andresen har i et projekt, der inkluderer alle lollandske plejehjem, skabt små forandringer med stor…
Forbedringer til gavn for borgerne
Forbedringsmodellen er et godt redskab til at skabe forbedringer i praksis i sundhedsvæsenet. Sådan lyder det fra to tidligere deltagere på modul…
Stærkt fagligt samarbejde om ny sorgrådgiveruddannelse
26. november 2020
Professionshøjskolen Absalon og Det Nationale Sorgcenter har i fællesskab udviklet et nyt…
Hent flere
Flere tidspunkter
Til dig der gerne vil have viden om og inspiration til grundsmage, konsistens og smagsoplevelser.
30. sep. - 14. okt. 2021
Bliv opdateret med den sidste nye viden i relation til klinisk vejledning, sådan at du kan løfte de nye opgaver som kræves af en klinisk vejleder. …
16. - 24. nov. 2021
Opnå bredere kompetencer i ansvaret for medicinadministration og bliv opdateret med viden i relation til medicinhåndtering generelt.
27. okt. - 24. nov. 2021
På dette kursus får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den enkelte ældres ønsker og behov for et værdigt ældreliv.
Flere tidspunkter
Bliv opdateret med den sidste nye viden i relation til klinisk vejledning, sådan at du kan løfte de nye opgaver som kræves af en klinisk vejleder. …