Gå til hovedindhold

Genoptag - hvis du tidligere været optaget på samme uddannelse

Fristen for at søge optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på er den 15. marts

Søger du genoptagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget og indskrevet på, skal du være opmærksom på de muligheder som du har for at blive indskrevet på uddannelsen igen og de regler som er gældende.

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på, men hvor du ikke har bestået 1. studieår, er din mulighed for genoptagelse omfattet af følgende regler beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen som du finder link til her

Fristen for at søge optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på er den 15. marts
Det betyder at du skal søge inden for fristen til kvote 2, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, som du tidliere har været optaget og indskrevet på. Det gælder uanset årsagen til at du stoppede på uddannelsen.

Hvorfor skal jeg søge inden 15 marts?
Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du nu ønsker genoptagelse på, skal det undersøges, om du kan indskrives på uddannelsen igen. Det er derfor nødvendigt med god tid til sagsbehandlingen, så vi sikrer at din ansøgning behandles bedst muligt.

I forbindelse med din eventuelle genoptagelse på uddannelsen, kan du have brug for at søge om dispensation.

Hvad skal jeg søge dispensation for?
Typisk skal du søge om dispensation til genoptagelse, hvis du ikke kan gennemføre uddannelsen inden for normeret tid som er 6 år fra første studiestart, 5,5 år for Pædagoguddannelsen.

En anden hyppig årsag til at der skal gives dispensation er hvis du har opbrugt prøveforsøg eller på anden vis er udskrevet på grund af reglerne for uddannelsen.

Jeg har slev udskrevet mig af uddannelsen og kan gennemføre indenfor normeret tid
Hvis du selv har udskrevet dig af uddannelsen og kan gennemføre uddannelsen inden for normeret tid, skal du ikke have dispensation til genoptagelse. Du skal dog fortsat søge inden for fristen til kvote 2 den 15. marts kl. 12.00, da vi skal vurdere om det er korrekt,  at du ikke skal have dispensation.

Da du selv har udskrevet dig af uddannelsen er du omfattet af 5 månedssreglen,  som betyder at du først kan genoptages på den uddannelse, som du har udmeldt dig fra, når det er 5 måneder siden du blev udskrevet.

Jeg har gennemført 1. studieår – skal jeg stadig søge om genoptagelse?
Hvis du har gennemført 1. studieår af den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal det undersøges, om du kan genindskrives direkte på uddannelsen.

Hvis du kan genindskrives på uddannelsen, skal du ikke søge gennem optagelse.dk og den koordinerede tilmelding.

Hvis du mener dette er relevant for dig, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det hos studiesekretæren for uddannelsen på det campus, som du ønsker genindskrivning på.

Hvis du tidligere er udskrevet af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen eller du ikke kan gennemføre uddannelsen på normeret tid, skal du have dispensation for at kunne blive genindskrivning. Du vil modtage information om, hvad du skal gøre, hvis dette er tilfældet for dig.

Ansøgningsskema til genindskrivning