Gå til hovedindhold

Overflytning

Er du studerende på en anden uddannelsesinstitution, men ønsker at fortsætte din uddannelse hos Absalon, skal du søge om ekstern overflytning ved at udfylde og aflevere nedenstående blanket. 

Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. november

Du skal søge senest 1. april, hvis du vil begynde på Absalon i efterårssemestret (september). Hvis du vil begynde i forårssemestret (februar), skal du søge senest 1. november.

Vi har brug for disse oplysninger

For at kunne behandle din ansøgning om overflytning fra din nuværende uddannelsesinstitution har Absalon brug for at kunne indhente og behandle følgende oplysninger:

  • Oplysninger om beståede fag og prøver
  • Brugte prøveforsøg i ikke-beståede prøver
  • Udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb
  • Indskrivningsperiode
  • Anden information, der er relevant for behandling af ansøgningen.

Bemærk, at du ved at udfylde og aflevere blanketten nedenfor giver samtykke til, at din nuværende uddannelsesinstitution videregiver dine data, og at Absalon behandler de indhentede oplysninger. Det er en betingelse for overflytningen, at du giver samtykket.

Sådan søger du

Hvis du ikke har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på Absalon, skal du søge om optagelse gennem optagelsesportalen.

Hvis du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på Absalon, skal du udfylde nedenstående blanket og sende den til os sammen med de relevante oplysninger

 

Du skal sende din ansøgning til studieadministrationen på uddannelsen:

Administrationsbachelor : administrationsbachelor@pha.dk

Bioanalytiker:  bioanalytiker@pha.dk

Diplomingeniør i bioteknologi: bioteknologi@pha.dk

Diplomingeniør i maskinteknologi: maskinteknologi@pha.dk

Ergoterapeut: ergoterapeut@pha.dk

Ernæring og Sundhed: ernaeringogsundhed@pha.dk

Fysioterapeut: fysioterapeut@pha.dk

Jordemoder: jordemoder@pha.dk

Lærer: laerer@pha.dk

Pædagog: paedagog@pha.dk

Radiograf: radiograf@pha.dk

Socialrådgiver:socialraadgiver@pha.dk 

Sundhedsadministrativ koordinator: sundhedsadministrativkoordinator@pha.dk

Sygeplejerske: sygeplejerske@pha.dk