Gå til hovedindhold

Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind eller året efter.

Hvis du har et ganske bestemt uddannelsessted eller en ganske bestemt uddannelse, som du meget gerne vil ind på, kan det være relevant at ønske standby.

Professionshøjskolen Absalon har en begrænset mængde standbypladser. Du kan komme i betragtning ved at sætte kryds ved standby i ansøgningen.

En standbyplads bliver relevant for dig, hvis du er tæt på at blive optaget, men ikke bliver det, eksempelvis fordi din adgangskvotient ligger lige under optagelseskvotienten.

Hvis du har sat kryds i standby og bliver tilbudt en standbyplads d. 28. juli, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standbyplads og en studieplads.